Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
OTDK EREDMÉNYEK
2017
2013
2011
2009
2007
2005
2003
1999
1997
1995

A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet hallgatóinak eredményei az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon (1995 - 2017)

A dolgozatok a Társadalomtudományi szekció Kulturális és szociális antropológia tagozatában nyertek díjat.

1995. XXII. OTDK

Hallgató neve: Kassai Endre
Dolgozat címe: A deszantpajzs árnyékában.
Konzulens: Kotics József
Eredménye: I. helyezett

1997. XXIII. OTDK

Hallgató neve: Tóth Vilmos
Dolgozat címe: A mi országunk az idő. Emlékezés és reprezentáció a magyarországi városi temetkezésben.
Konzulens: Kotics József
Eredménye: I. helyezett

1999. XXIV. OTDK

Hallgató neve: Ruszkai Nóra
Dolgozat címe: Tévépásztor. A 8-12 éves korosztály tévénézési szokásai és egyéb szabadidős tevékenysége két általános iskolában készített felmérés alapján
Konzulens: Piróth István
Eredménye: I. helyezett

Hallgató neve: Horkai Anita
Dolgozat címe: Screenagerek. A techno-kultúra megjelenési formái.
Konzulens: Léder László
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Kocsis Péter
Dolgozat címe: „ÉN MÁR FÉLIG MAGYAR VAGYOK...” Gondolatok a cigány-magyar, cigány-román együttélésről
Konzulens: Gulyás Gyula – Kotics József
Eredménye: Különdíj

2001. XXV. OTDK

Hallgató neve: Csatlós Judit
Dolgozat címe: Önértékelés és társadalom. Egy naiv művész Pácsonyban.
Konzulens: Biczó Gábor, Petneki Áron
Eredménye: II. helyezett

Hallgató neve: Frida Balázs
Dolgozat címe: A purgatórium eszméje.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Török Zsuzsa – Lengyel A. Endre – Bressel Géza – Lassú István – Simon Ferenc
Dolgozat címe: Az Ige teste. Filmszociográfia az uszkai roma Szabadkeresztény Gyülekezetről.
Konzulens: John Strong
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Török Zsuzsa – Lengyel A. Endre – Bressel Géza – Lassú István – Simon Ferenc
Dolgozat címe: Egység vagy megosztottság. Tanulmány egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülés etnikai viszonyairól és identitásáról.
Konzulens: John Strong
Eredménye: I. helyezett

2003. XXVI. OTDK

Hallgató neve: Kristóf Lilla Alida
Dolgozat címe: A három szerzetesnő. A váci múmiák interdiszciplináris vizsgálata. Konzulens: Ilyés Zoltán - Pálfi György
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Nagy Károly Zsolt
Dolgozat címe: Metamorphosis Mundi. A világkép reprezentációi Johannes Amos Comenius Orbis Sensualium Pictus című művében és annak különböző kiadásaiban.
Konzulens: Bán András
Eredménye: I. helyezett

Hallgató neve: Régi Tamás
Dolgozat címe: Felejthetetlen tehenek, elfelejtett emberek. Feminista rokonságkutatások Kelet-Afrikában.
Konzulens: Sárkány Mihály
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Simon Zoltán
Dolgozat címe: Identitás-vizsgálat Nyárádkarácson község egykori görög katolikus közösségeiben.
Konzulens: Ilyés Zoltán
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Szilágyi Eszter
Dolgozat címe: „Gyimes kevésbé devalvált vidék…” A gyimesi turizmus jelenségének antropológiai megközelítése.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: III. helyezett

Hallgató neve: Szőke Alexandra
Dolgozat címe: Játsz-mák: esettanulmány egy Somogy megyei aprófalu érdekcsoportjainak és érdekviszonyainak konstruálódásáról.
Konzulens: Török Zsuzsa
Eredménye: II. helyezett

2005. XXVII. OTDK

Hallgató neve: Becze Szabolcs
Dolgozat címe: Helyek emlékezete. Az emlékezet peremére szorult történelem. A kollektív emlékezet megnyilvánulási formái egy szlovákiai magyar közösségben, Jabloncán (Silicka Jablonica).
Konzulens: Ilyés Zoltán
Eredménye: Különdíj

Hallgató neve: Fehérvári Marcell
Dolgozat címe: A modern időélmény a nagyvárosi fiatal felnőttek életvilágában Magyarországon.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: I. helyezett

Hallgató neve: Papp Marianna
Dolgozat címe: „Mécsese az örökkévalónak az ember lelke” A sábesz.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: II. helyezett

Hallgató neve: Simon Zoltán
Dolgozat címe: „Azok rományok” Vallási és etnikus identitás egy középső nyárádmenti (egykori) görög katolikus közösségben.
Konzulens: Ilyés Zoltán
Eredménye: II. helyezett

Hallgató neve: Soós Ádám Levente
Dolgozat címe: Modernizációs folyamatok a mezőségi Széken. Vizsgálatok a kommunikatív cselekvés elméletének adaptálásával.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: I. helyezett

Hallgató neve: Szűts István Gergely
Dolgozat címe: Határképek – A 20. századi határváltások szerepe két kárpát-medencei közösség kapcsolatrendszerében.
Konzulens: Kotics József
Eredménye: III. helyezett

Hallgató neve: Vörös Júlia
Dolgozat címe: A tárgyak és az idő megzabolázása. A külföldről Magyarországra történő lomtalanítás kulturális és vizuális erővonalai.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: II. helyezett

2007. XXVIII. OTDK

Hallgató neve: Csippán Tamás
Dolgozat címe: „Szent” a „Profán” A szellemteremtményekről és a transzcendens tér kiterjesztéséről egy vallási kisközösség példáján.
Konzulens: Kotics József
Eredménye: II. helyezett

Hallgató neve: Kunt Anna
Dolgozat címe: Látni a nem nézhetőt. Vakságok szakralitása, vakságképek hasonlósága és oppozíciói a mitológiai Teiresziasz, a Bibliai Saulus (Paulus) és Dürrenmatt vak Hercege nyomán.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: III. helyezett

2009: XXIX. OTDK

Hallgató neve: Gazsó Dóra Júlia
Dolgozat címe: Egy festő-verselő naiv népi alkotó, művész, falukrónikás - Tankó Berta (Mónus) - antropológiai portréja.
Konzulens: Ilyés Zoltán
Eredménye: III. helyezett

2011: XXX. OTDK

Hallgató neve: Kovács Kitti
Dolgozat címe: A közösségi élet vizsgálata Völcsökön avagy a „hiány” funkciójáról. Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: III. helyezett

Hallgató neve: Keresztúry Ágnes
Dolgozat címe: Az értékrend szerepe egy szilágysági falu magyar lakosainak migrációs stratégiáiban.
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: különdíj

2013: XXXI. OTDK

Hallgató neve: Osgyáni-Kovács Kitti
Dolgozat címe: Látszólagos polaritás? – nemi szerepek a wicca vallási mozgalomban. Konzulens: Dallos Csaba
Eredménye: különdíj

Hallgató neve: Vass Kitti
Dolgozat címe: A Galgahévízi ökofalu antropológiai vizsgálata.
Konzulens: Ilyés Zoltán
Eredménye: III. helyezett

2015: XXXII. OTDK

Hallgató neve: Kántor Barbara
Dolgozat címe: „Homokdűne az ember lába alatt a terep”. Az etikai felelősség jelentésváltozatai a kortárs antropológiában
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: I. helzett

Hallgató neve: Doszpoly Roland
Dolgozat címe: A modernizációs folyamatok hatása a megélhetési stratégiákra egy ukránok és magyarok által lakott kárpátaljai településen
Konzulens: Kotics József
Eredménye: III. helyezett

2017: XXXIII. OTDK

Hallgató neve: Swidersky Anna
Dolgozat címe: Megélhetési stratégiák vizsgálata egy deprivált kistelepülésen: Vis esete
Konzulens: Biczó Gábor
Eredménye: I. helyzett2019: XXXIV. OTDK

Hallgató neve: Fülöp Tiffany
Dolgozat címe: Japánra utaló többletjelentésekkel ellátott tárgyak egy magyar szubkultúrában
Konzulens: Lajos Veronika
Eredménye: II. helyezett és különdíj

Hallgató neve: Palásthy István
Dolgozat címe: Akinek nincs kutyája, maga ugat este – az állatok társadalmi helyzetének kulturális antropológiai vizsgálata
Konzulens: Lajos Veronika
Eredménye: III. helyezett és különdíj