Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
KULTURÁLIS ÉS VIZUÁLIS
ANTROPOLÓGIAI TANSZÉK

A rendszerváltást követően a hazai társadalomtudományi oktatási gyakorlat szemléleti módosulása tette lehetővé, hogy az egyetemi képzésben teret nyerjen ez a másutt már százéves múltra visszatekintő diszciplína. A kulturális antropológiának ezt megelőzően Magyarországon intézményi rendszere, szaktudományi elismertsége és publikációs fóruma sem alakult ki. A szak oktatására 1990-ben az ELTE-n tanszékcsoport, 1992-ben a Miskolci Egyetemen önálló tanszék jött létre (Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszék névvel), ahol Kunt Ernő kezdeményezésére megindult az önálló kulturális antropológia szakos képzés. 1993-ban kapta meg az ELTE és a Miskolci Egyetem is a jogot a szakindításra. A képzés mindkét egyetemen sikerrel és jelentős hallgatói érdeklődés mellett indult meg, az ELTE-n társított szakos formában, míg a Miskolci Egyetemen egyszakos önálló diplomát adó keretben. 1998-ban Miskolcon alapképzési formában levelező tagozaton is beindul az oktatás. 2002-től módosult az addig fejlődő, erősödő szak felsőoktatási pozíciója. A felsőoktatási törvény a kulturális antropológiát - a bölcsészszakok nagy többségével párhuzamosan - a társított képzésre kötelezett szakok közé sorolta. Az adminisztratív intézkedés ellenére a szak iránti érdeklődés az új helyzetben sem csökkent, amit a keretlétszámot tekintélyesen meghaladó jelentkezők szakválasztása messzemenően igazol.

A Bolognai folyamat részeként a kulturális antropológia bekerült a 102 alapszak közé. Miskolcon 2006-tól megindult - az országban egyedüliként akkreditálva - a kulturális antropológia alapképzési (BA) szak oktatása nappali és levelező tagozaton egyaránt. A Miskolci Egyetem BTK szintén sikeresen akkreditálta a kulturális antropológia mesterszak (MA) indítását, ennek eredményeként 2008-tól mindkét tagozaton beindul a képzés a mesterszakon is.

Sajnos a 2016. évben felsőoktatási szerkezetátalakítás következtében több más szakkal együtt a kulturális antropológia alapszakot is megszüntették. A kifutó képzésben alapszakos hallgatók 2019-ben végeznek.

A Miskolci Egyetemen a kulturális antropológia szakot oktató Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék megalapítása óta eltelt másfél évtizedben létrehozta a színvonalas képzéshez elengedhetetlen infrastruktúrát, továbbá széleskörű szakmai kapcsolatrendszert alakított ki az egyetemen, a városban és a régióban, munkakapcsolatba lépett a kutatás és képzés területén a társintézményekkel az országon belül és a határon túl. A működés 2007. őszétől intézeti formában (Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet) történik.