Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
OKTATÓK
Dr. R. Nagy József
tanszékvezető, egyetemi docens
jozsef.r.nagy@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
munkáséletmód-kutatás, a mindennapok vizuális kultúrája, vizuális antropológia, rádió-muzeológia; a dokumentumfilm elmélete és gyakorlata
Dr. Dobák Judit
egyetemi docens
judit.dobak@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Munkáséletmód, roma kultúra, életmód-épített környezet, térségfejlesztés
Dr. Faragó László
egyetemi adjunktus
laszlo.farago@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Médiakommunikáció, mediatív társadalmi cselekvések értelmezése és interakciós kompetenciák; Médiatörténet, különös tekintettel az engedély nélküli vagy nem formális rádiószerű médiaszolgáltatókra. A kritikai mélyinterjú rádióműfaji és társadalomkutatási vetülete.
Dr. Kotics József
habilitált egyetemi docens
jozsef.kotics@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
történeti antropológia, gazdasági antropológia, az empirikus kultúrakutatás módszertanának elmélete, modernizációelméletek, mentalitástörténet, paraszti polgárosodás, történeti életmódtípusok, a nő szerepe a tradicionális és modern társadalmakban, tiszazugi arzénes gyilkosságok, multikulturalitás, etnicitás, asszimiláció kutatás
Dr. Lajos Veronika
egyetemi docens
veronika.lajos@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Kutatási terület: etnikai együttélés, kulturális alkalmazkodás, hagyományos társadalmak modernizációs folyamatai, globalizációs és lokalizációs folyamatjelenségek, alkalmazott antropológia és részvételi kutatás, kutatásmódszertan, kritikai antropológia, digitális etnográfia, moldvai csángók
Dr. Molnár Ágnes
egyetemi adjunktus
agnes.molnar@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Szociálantropológia, gazdaságantropológia: A paraszti társadalom és kultúra változásai a XIX. század második felében és a XX. század folyamán. A paraszti polgárosodás kérdései. (Kiskanizsa). A kisüzemi mezőgazdaság működése a két világháború között, a szocializmus idején és a rendszerváltás után. A családszerkezet és a családi-nemi szerepek változásai a kistermelői rétegben.
Török Zsuzsanna
egyetemi tanársegéd
zsuzsanna.torok@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
roma kultúra, politikai antropológia, fogyasztói kultúra antropológiája, etnicitás

Nyugállományba vonult oktatóink

Dr. Bán András
nyugalmazott egyetemi docens
Intézetünk oktatója volt 1993-2014. években.
Kutatási téma:
Fotótörténet, fotómuzeológia, vizuális antropológia
Gulyás Gyula
nyugalmazott egyetemi docens
Intézetünk oktatója volt 1993-2012. években.
Kutatási téma:
vizuális antropológia, dokumentumfilmek, antropológiai film

Volt oktatóink

Dr. Ilyés Zoltán (1968 - 2015†)
egyetemi docens
Kutatási téma:
kulturális antropológia (etnikai és nemzeti identitás a Kárpát-medence multietnikus térségeiben, turizmus és örökségesítés) történeti földrajz (kultúrtáj, tájhasználat a Kárpátokban és Gyimesben, antropogén geomorfológia)etnikai földrajz, vallásföldrajz