Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
Dr. Kunt Ernő (1948-1994)
Kunt Ernő szobor, ME BTK KVAI folyosó

Munkássága

Dr. Kunt Ernő (1948-1994) a kultúra élő egészét vizsgáló modern antropológia egyik első, meghatározó hazai mestere. Hitt a kultúrák szerves továbbélésében, és komplex kutathatóságában; eredeti szakmáját, az etnográfiát nem csupán a paraszti életmód nosztalgikus leírásának tekintette, hanem élő, életképes tudománynak, amely nem áll ellen az új módszerek és eszközök bevezetésének, s amelyet filozófikus valóságértelmező szemlélet jár át. A jelenkor jellegét vizsgálva egyre nagyobb súlyt helyezett a vizuális kommunikáció és önkifejezés kreatív megfigyelésére. A kutatás, gyűjtés, tanulmányírás, előadás mellett maga is rajzolt, festett, fotografált.

Kunt Ernő Budapesten született. Édesapja, id. Kunt Ernő (1920-1994) országosan ismert képzőművész volt. A család 1960-ig Ózdon, attól kezdve Miskolcon élt. Ifj. Kunt Ernő Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett (1974), diplomájába a magyar nyelv és irodalom tanári, illetve az etnográfus muzeológusi képesítés bejegyzés került. 1976-ban tíz hónapig Finnországban vizuális antropológiával és thanatológiával foglalkozott. E két tudományterület lett azután saját kutatásaink fő iránya is.

1979-ben doktorált (Temetők az Aggteleki karszt falvaiban), 1985-ben védte meg kandidátusi értekezését (Az utolsó átváltozás, a magyar parasztság halálképe). A halál elfogadását, a mulandóság megélését taglaló, nagy etnográfiai és filozófiai tudásanyagot felölelő, témájukban és megfogalmazásmódjukban egyaránt korukat megelőző könyvei (A halál tükrében, a Temetők népművészete, Az utolsó átváltozás) megérdemelten nagy visszhangot váltottak ki a tudományos körökön messze túl is a nyolcvanas évek első felében.

A következő években Kunt Ernő egyre inkább vizuális antropológiai kutatásokkal, elsősorban a paraszti fotóhasználat kérdéseivel foglalkozott. E témakörben gyűjtőmunkát végzett (hosszabb ideig a miskolci Herman Ottó Múzeum munkatársa volt), kiállításokat rendezett, előadásokat tartott nemzetközi konferenciákon (Zürich, Bergen, Göttingen), s maga is szervezett Miskolcon nemzetközi konferenciát (Bild-Kunde, Volks-Kunde, 1988).

Kunt Ernő szuggesztív személyiségével, karakteresen megfogalmazott világlátásával a kilencvenes évek fordulóján Magyarországon szerveződni kezdődő kulturális antropológia oktatás egyik kezdeményező személyisége volt. Vendégtanárként a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen, Svájcban a Jung Intézetben, illetve a marburgi Philips Egyetemen tartott előadásokat, majd 1993-ban a Miskolci Egyetemen megalapította a Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszéket, melyet haláláig irányított.

Mindeközben erőteljes kreatív alkotómunkát is folytatott: rajzai folyóiratokban jelentek meg, 1977-től számos önálló fényképkiállítást rendezett Finnországban, Németországban, Magyarországon. A mulandóság szobrai című fotósorozatát 1985-86-ban Budapesten és az ország több nagyvárosában bemutatta. Kő és víz című, 1995 tavaszán a Lajos utcai Kiállítóházban megrendezésre került fotótárlatát is még életében kezdeményezte: utolsó éveiben készült fényképei a természet tárgyait szemlélve, meditálva a világ teljességéről és a magányról szólnak.

Letölthető művek

Kunt Ernő
Az antropológia keresése
Válogatott tanulmányok
kunt_erno_valogatott_tanulmanyok.pdf

A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon.
Szerkesztette: Kunt Ernő és Szarvas Zsuzsa
Miskolc, 1993.
komplex_kulturakutatas_dilemmai.pdf

Videó

Kunt Ernő konferencia előadása Kulturális másság címmel.
Az előadás felvétele 5 részből áll, a további részek megtekinthetők a YouTube-on.