Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
ALAPKÉPZÉS

Kulturális antropológia alapképzés

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2019. június 28-i ülésén támogatta a Miskolci Egyetem beadványát az egyetem kulturális antropológia alapszakának beindításáról. Az Oktatási Hivatal az FNYF 284-10/2019 (július 4.) határozatában a kulturális antropológia alapszakot a Miskolci Egyetemen nyilvántartásba vette és engedélyezte. Így a 2020/2021-es tanévtől Magyarországon egyetlen helyszínen, a Miskolci Egyetemen tanulhatnak a diákok alap (BA) szakon kulturális antropológiát.

A kulturális antropológia alapképzés célja olyan gyakorlati tudással rendelkező társadalomtudományi szakemberek képzése, akik a kulturális antropológia elméleteinek, módszertanának, kutatástechnikáinak ismeretében képesek a társadalmi élethelyzeteket jellemző problémák, változási folyamatok, konfliktusok felismerésére, megértésére, elemzésére, valamint megoldási javaslatok kezdeményezése. A szakon elsajátítható tudásanyag révén a hallgató beható ismeretekre tehet szert Európa népeiről és kultúráiról, a jelenkori társadalmak működéséről, az egyes társadalmi rétegek sajátos életmódjáról, a multikulturalitás, a társadalmi nemek és kisebbségek problémáiról. A képzés során terepmunkákon és szakmai gyakorlatokon mindezen társadalmi kérdések empirikus kutatására is felkészülhet. Az ehhez szükséges kutatásszervezési, gazdasági és jogi ismeretek is a tananyag részét képezik. A végzettek képzettségük és gyakorlatuk alapján eséllyel találnak feladatokat a hazai állami-önkormányzati, civil-nonprofit, tömegkommunikációs, oktatási és piaci-vállalkozói szféra mindazon pozícióiban, amelyekben a társadalmi konfliktusok elemzése és kezelése a feladat.

A hároméves kulturális antropológia alapképzési szak (BA) elvégzése után a hallgatók kétéves mesterképzésre (MA) jelentkezhetnek. A kulturális antropológia mesterképzés során elmélyült tanulmányokat folytatnak az egyes antropológiai kutatási területekről és módszerekről (filozófiai, ökológiai, gazdasági, politikai, történeti, szociál-, kognitív-, művészet- és médiaantropológia), kiterjedt etnológia ismeretekre tesznek szert a világ népeiről, kultúráiról, vallásairól.

Az alapképzés a kulturális és vizuális antropológia további tanulmányozása mellett felkészíti a hallgatókat más szakok mesterképzésében való részvételre (szociológia, politológia társadalmi tanulmányok, szociálpolitika, kommunikáció és média, szociális munka, nemzetközi tanulmányok).