Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
KIADVÁNYAINK

A Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet Kiadványai

A Miskolc Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológai Intézet könyvei

Sorozatszerkesztő: Kotics József

Bán András. Írások és képek Bán András 60. születésnapjára.
Szerkesztette: Danó Orsolya
Miskolc, 2011.

Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája.
Nagy Olga bevezető tanulmányával.
Miskolc, 2010.

Határlét. Antropológiai tanulmányok Jabloncáról.
Szerkesztette: Becze Szabolcs – Szűts István Gergely.
Miskolc, 2008.

Biczó Gábor – Szász János:
Csillagok vándora.
Antropológiai portré a domokosi Szász Jánosról (Gulyás Gyula fotóival).
Miskolc, 2008.
csillagok_vandora_web.pdf

Vagabundus. Gulyás Gyula tiszteletére.
Szerkesztette: Biczó Gábor
Miskolc, 2003.
vagabundus.pdf

Kotics József:
Mások tekintetében.
Miskolc 2001.
masok_tekinteteben.pdf

Testképek.
Hallgatói dolgozatok a ME BTK Kulturális és Vizuális Antropológiai Tanszékről
Szerkesztette Bán András.
Miskolc, 2000.

Traum von Denken. In memoriam Ernő Kunt.
Herausgegeben von Zsuzsa Szarvas.
Miskolc, 1996.

A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon.
Szerkesztette: Kunt Ernő és Szarvas Zsuzsa
Miskolc, 1993.
komplex_kulturakutatas_dilemmai.pdf

Kunt Ernő
Az antropológia keresése
Válogatott tanulmányok
kunt_erno_valogatott_tanulmanyok.pdf

Az Antropos sorozat

A Csokonai Kiadó (Debrecen) és a Miskolci Egyetem Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézetének közös könyvsorozata. Célja, hogy az antropológia határtudomány jellegéből következően széleskörű érdeklődésre számottartó szakszövegek magyar nyelvű hozzáférhetőségét biztosítsa az érdelkődők számára. A sorozatban a kulturális antropológia klasszikusai mellett sor kerül az újabb irányzatokat bemutató munkák, az oktatásban használható szöveggyűjtemények és az antropológiai gyakrolat más társadalomtudományok művelésében is alkalmazható mószertanát, kutatási technikáját ismertető kézikönyvek, valamint hazai kutatók tollából származó szakkönyvek kiadására.

Az Antropos sorozat eddig megjelent kötetei

Biczó Gábor – Kotics József szerkesztette:
„Megvagyunk mi egymás mellett…”
Magyar – román etnikai együttélési helyzetek a szilágysági Tövisháton.
ME KVAI Miskolc 2013.
szilagysag.zip

N. Kovács Tímea:
Helyek, kultúrák, szövegek: a kulturális idegenség reprezentációjáról
Csokonai Kiadó Debrecen 2007.

Alfred Reginald Radcliffe-Brown:
Struktúra és funkció a primitív társadalomban
Csokonai Kiadó Debrecen 2004.

Wolfgang Kaschuba:
Bevezetés az európai etnológiába
Csokonai Kiadó Debrecen 2004.

Az Idegen – Variáció Simmeltől Derridáig
Csokonai Kiadó Debrecen 2004.

Biczó Gábor szerk:
Antropológiai irányzatok a második világháború után
Csokonai Kiadó Debrecen 2003.

Biczó Gábor - Kiss Noémi (szerk.):
Antropológia és irodalom – Egy új paradigma útkeresése
Csokonai Kiadó Debrecen 2003.

Jacques Maquet:
Az esztétikai tapasztalat – A vizuális művészetek antropológus szemel
Csokonai Kiadó Debrecen 2003.