Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
AKTUÁLIS FÉLÉV
Időbeosztás
Fogadóórák
Órarendek
Tételsorok
Segédanyagok

Tanulmányi időbeosztás 2019-2020. I. szemeszter

Szorgalmi időszak
2020. február 10 - május 16.
Vizsgaidőszak
2020. május 18 - június 27.
Végzős hallgatók szorgalmi időszak
2020. április 9-ig
Végzős hallgatók vizsga időszak
2020. április 14 - 30.
Szakdolgozat leadási határidő
2020. április 22.
Záróvizsga időszak
2020. május 11 - május 29.

Órarendek
Frissítve: 2020.02.04.

A NAPPALI tagozatos órarendi háló Kulturális antropológia MA I-II. és a Média-,mozgókép-,kommunikáció-tanár képzésben résztvevő hallgatók számára.

btk_kvat_ma_20192020_tavasz-3.docx

A levelező tagozatos konzultációs rend a Kulturális antropológia MA I-II. és a Média-,mozgókép-,kommunikáció-tanár képzésben résztvevő hallgatók számára.

btk_kvat_ma_mmk_levelezo_2020_tavasz_1.docx

Letölthető órai anyagok

Tanárok fogadóórái

Dr. Kotics József intézetigazgató
szerda 10.00 - 12.00
Dr. Dobák Judit egyetemi adjunktus
csütörtök 09.30 - 10.30
Dr. Lajos Veronika egyetemi adjunktus
szerda 09.00 - 10.00
Dr. Molnár Ágnes egyetemi adjunktuskedd 15.30 - 16.00
kedd 17.30 - 18.00
kedd 19.30 - 20.00
szerda 08.00 - 08.30
Dr. R. Nagy József egyetemi docens
csütörtök 13.00 - 14.00 fotólabor
Dr. Simon Zoltán egyetemi adjunktus
kedd 09.00 - 10.00
Török Zsuzsanna egyetemi tanársegéd
hétfő 09.00 - 10.00

Tételsorok

BA képzés alapvizsga tételsor
BA képzés szigorlati tételsor
MA képzés szigorlati tételsor

Szakdolgozathoz

Szakdolgozati témák BA képzésnek
Szakdolgozat formai követelmények
BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat

Terepmunka

Terepadatlap MA képzés

Szakmai gyakorlat

Igazolás szakmai gyakorlatról
Együttműködési megállapodás

Letölthető segédanyagok

Családi album
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény I.
Antropológiai dokumentumfilmek
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény II.