Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
AKTUÁLIS FÉLÉV
Időbeosztás
Fogadóórák
Órarendek
Tételsorok
Segédanyagok

Tanulmányi időbeosztás 2016/17. II. szemeszter

Regisztrációs hét
2017. szeptember 6 - 9.
Tárgyfelvétel
2017. szeptember 6 - 16.
Szorgalmi időszak
2017. szeptember 11 - december 15.
Vizsga időszak
2017. december 18 - 2018. február 2.
Végzős hallgatók szorgalmi időszak
2017. szeptember 11 - november 7.
Végzős hallgatók vizsga időszak
2017. november 13 - december 2.
Szakdolgozat leadási határidő
2017. november 10. (péntek)
Záróvizsga időszak
2017. december 4 - 15.

Órarendek
Frissítve: 2017.11.30. 14.44

Nappali tagozat, MA és BA képzés
Levelező tagozat MA képzés

Letölthető órai anyagok

BTKVNV100, BTMKNV100
Szociális gazdaság és társadalmi vállalkozások fejlesztése - alkalmazott antropológiai megközelítések
Szenttamási Tamás

Tételsorok

BA képzés alapvizsga tételsor
BA képzés szigorlati tételsor
MA képzés szigorlati tételsor

Szakdolgozathoz

Szakdolgozati témák BA képzésnek
Szakdolgozat formai követelmények
BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat

Terepmunka

Terepadatlap MA képzés

Szakmai gyakorlat

Igazolás szakmai gyakorlatról
Együttműködési megállapodás

Letölthető segédanyagok

Családi album
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény I.
Antropológiai dokumentumfilmek
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény II.