Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
AKTUÁLIS FÉLÉV
Időbeosztás
Fogadóórák
Órarendek
Tételsorok
Segédanyagok

Tanulmányi időbeosztás 2020-2021. II. szemeszter

Szorgalmi időszak
2021. február 8 - május 15.
Vizsgaidőszak
2021 május 17 - június 26.
Végzős hallgatók szorgalmi időszak vége
2021. április 9.
Végzős hallgatók vizsga időszak
2021. április 12 - 30.
Szakdolgozat leadási határidő
2021. április 21.
Záróvizsga időszak
2021. május 10 - 28.

Órarendek
Frissítve: 2021.01.21.

A NAPPALI tagozatos órarendek Kulturális antropológia BA, továbbá Kulturális antropológia MA I-II. és a Média-,mozgókép-,kommunikáció-tanár képzésben résztvevő hallgatók számára.

KVAT_orarend_2021_nappali_tavasz_20210202.docx

A LEVELEZŐ tagozatos konzultációs rend a Kulturális antropológia MA I-II. képzésben résztvevő hallgatók számára.

KVAT_levelezo_konzultacios_rend_2021_tavasz_20210202.docx

Média-, Mozgókép és Kommunikációtanár képzés osztatlan NAPPALI és LEVELEZŐ órarend, továbbá mester képzés LEVELEZŐ konzultációs rend

Média_Mozgókép_Kommunikációtanár_2021_tavasz_nappali_és_levelező_20210202.docx

Tanárok fogadóórái

Kérjük a hallgatókat, hogy a COVID-19 járványra való tekintettel elsőorban e-mailben, vagy telefonon keressék az oktatókat!
Ha valakivel nem tudják felvenni a kapcsolatot, forduljanak az intézeti titkársághoz: btkvat@uni-miskolc.hu (tel:06-46-565-221)

Tételsorok

BA képzés alapvizsga tételsor
BA képzés szigorlati tételsor
MA képzés szigorlati tételsor

Szakdolgozathoz

Szakdolgozati témák BA képzésnek
Szakdolgozat formai követelmények
BTK Szakdolgozatkészítési szabályzat

Terepmunka

Terepadatlap MA képzés

Szakmai gyakorlat

Igazolás szakmai gyakorlatról
Együttműködési megállapodás

Letölthető segédanyagok

Családi album
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény I.
Antropológiai dokumentumfilmek
Vizuális antropológiai
szöveggyűjtemény II.