Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
ISMERTETŐ A KÉPZÉSKERŐL

Kulturális antropológia alapképzés

Pillanatnyilag nem indul kulturális antropológia alapképzés.

Intézetünk folyamatosan dolgozik rajta, hogy a kulturális antropológia alapképzés újra indítható legyen a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán. Amennyiben Önt érdekli a kulturális antropológia javasoljuk, hogy a felvételi előtt tájékozódásképpen ismét látogassa meg weboldalunkat.

Kulturális antropológia mesterképzés

A képzés célja olyan gyakorlati társadalomtudományi tudással rendelkező szakemberek képzése, akik a kulturális antropológia elméleteinek, módszertanának kutatástechnikáinak ismeretében szerzett tudásuk révén képesek a kulturális-társadalmi élethelyzeteket jellemző problémák, változási folyamatok, konfliktusok felismerésére, megértésére, elemzésére, a társadalmi élet alakításában tevőleges szerepet játszó intézmények, szervezetek döntéseinek tudományos megalapozottságú szakvéleménnyel történő segítésére, valamint megoldási javaslatok kezdeményezésére és a társadalmi problémák megoldásában, végrehajtásában döntéshozó szakemberként való közreműködésre. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A mesterképzés nappali és levelező formában indul, legalább 5 fő jelentkezése esetén, állami és költségtérítéses finanszírozásban egyaránt.

Nappali tagozaton a képzés hétköznapokon órarend szerint történik. A levelező képzésben általában havi egy alkalommal csütörtöktől vasárnapig tart az oktatás. Vizsgaidőszakban a levelezős hallgatók számára hétvégi vizsgaidőpontokat is biztosítunk.

A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a kulturális antropológia, a szociológia, a társadalmi tanulmányok, a politológia, a néprajz, a nemzetközi tanulmányok, a romológia és a szociális munka alapképzési szak, továbbá az 1993. évi LXXX. törvény szerinti egyetemi szintű szociálpolitika szak.

A bemenethez a 3. pontban meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető alapképzési szakok: magyar, történelem, bármilyen idegennyelv, általános nyelvészet, filozófia, esztétika, szociálpedagógia, informatikus könyvtáros, művészettörténész, kommunikáció- és médiatudomány, földrajz, pszichológia, alkalmazott közgazdaságtan, gazdaságelemzés, közszolgálati, gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, pénzügy és számvitel, turizmus-vendéglátás, üzleti szakoktató alapképzési szakok, jogász egységes, osztatlan szak, továbbá a tanító alapképzési szak ember és társadalom, vizuális nevelés műveltségterülete.

A 2 pont szerinti szakokon szerzett szakképzettség alapján a hallgatónak a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek - felsőoktatási törvényben meghatározott - összevetése alapján elismerhető legyen legalább 30 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:szociológiai, társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, néprajzi, általános nyelvészeti, filozófiai/esztétikai, kommunikációelméleti, földrajzi, pszicholólógiai ismeretek, a tanító szak "ember és társadalom" műveltségterületéről 34-37 kredit, illetve a "vizuális nevelés" műveltségterületéről 33 kredit; valamint 10 kredit a kulturális antropológia alapismereteiből.

Szóbeli felvételi

A szóbeli felvételi során a kulturális antropológia tudományterület alapfogalmainak ismerete, főbb koncepcióiban és módszertanában való jártasság kerül mérlegelésre.

A szóbeli felvételin szerezhető pontszámok: a kötelező irodalom alapos és értő ismerete (40 pont), a társadalomtudomány módszereiben való jártasság (30 pont), általános műveltség (20 pont).

Kötelező irodalom: