Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Kulturális és Vizuális Antropológiai Intézet
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
INTÉZET
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
OKTATÓK
Dr. Kotics József
intézetigazgató, egyetemi docens
kotics.j@gmail.com
Kutatási téma:
történeti antropológia, gazdasági antropológia, az empirikus kultúrakutatás módszertanának elmélete, modernizációelméletek, mentalitástörténet, paraszti polgárosodás, történeti életmódtípusok, a nő szerepe a tradicionális és modern társadalmakban, tiszazugi arzénes gyilkosságok, multikulturalitás, etnicitás, asszimiláció kutatás
Dr. Biczó Gábor (vendégoktató)
egyetemi docens
gavrilbenedictus@gmail.com
Kutatási téma:
multikulturalitás és asszimilációs kutatások, hagyományos társadalmak modernizációs folyamatai, kulturális antropológia tudománytörténete, strukturális antropológia, interpretív antropológia és hermeneutika, xenológia, 19-20. századi német filozófia, Friedrich Nietzcshe bölcselete
Dr. Dallos Csaba
egyetemi adjunktus
bolcsa@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Vallási identitás, privátfotó vizsgálat, kisegyházak Magyarországon a rendszerváltás után
Dr. Dobák Judit
egyetemi adjunktus
boldobak@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Munkáséletmód, roma kultúra, életmód-épített környezet, térségfejlesztés
Dr. Molnár Ágnes
egyetemi adjunktus
bolmagna@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Szociálantropológia, gazdaságantropológia: A paraszti társadalom és kultúra változásai a XIX. század második felében és a XX. század folyamán. A paraszti polgárosodás kérdései. (Kiskanizsa). A kisüzemi mezőgazdaság működése a két világháború között, a szocializmus idején és a rendszerváltás után. A családszerkezet és a családi-nemi szerepek változásai a kistermelői rétegben.
Dr. R. Nagy József
egyetemi adjunktus
jozsef.r.nagy@gmail.com
Kutatási téma:
munkáséletmód-kutatás, a mindennapok vizuális kultúrája, vizuális antropológia, rádió-muzeológia; a dokumentumfilm elmélete és gyakorlata
Dr. Simon Zoltán
egyetemi adjunktus
nyarad@gmail.com
Kutatási téma:
etnikai – és vallási identitáskutatás (a magyar ajkú görög katolikusság identitásmintáinak, kettős vagy többes kötödésének komplex vizsgálata a Kárpát –medencében; aktuális „nemzeti párbeszéd”, nemzetközösségi viszonyok elemzése Erdély és Magyarország viszonyában), romakutatás (folyamatos terepmunka az erdélyi Gábor - cigányok körében, életmód, hagyományos kultúra, illetve a Hetednapi Adventista Egyház – Gábor – cigányok vallási/társadalmi életét gyökeresen átalakító – (re)szocializációs folyamatok vizsgálata; „cigány migráció”, „házaló cigányság” kereskedelmi kapcsolatai Kelet – Közép – Európában), vallásantropológia (történelmi egyházak – elsősorban a református egyház –, illetve a kisegyházak és az újabb keletű vallásfelekezetek vallási – társadalmi szegmenseinek kutatása, illetve ezek funkcionális összehasonlítása), nevelésantropológia (antropológiai pedagógia: az iskola kulturális dimenzióinak értelmezése, alkalmazott antropológiai kutatások révén, illetve az iskolai kultúra, nevelés és társadalmi egyenlőtlenségek kutatása, az antropológia és társtudományai módszertanának segítségével)
Török Zsuzsanna
egyetemi tanársegéd
boltorok@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
roma kultúra, politikai antropológia, fogyasztói kultúra antropológiája, etnicitás

Nyugállományba vonult oktatóink

Dr. Bán András
nyugalmazott egyetemi docens
Intézetünk oktatója volt 1993-2014. években.
banmiskolc@uni-miskolc.hu
Kutatási téma:
Fotótörténet, fotómuzeológia, vizuális antropológia
Gulyás Gyula
nyugalmazott egyetemi docens
Intézetünk oktatója volt 1993-2012. években.
Kutatási téma:
vizuális antropológia, dokumentumfilmek, antropológiai film

Volt oktatóink

Dr. Ilyés Zoltán (1968 - 2015†)
egyetemi docens
Kutatási téma:
kulturális antropológia (etnikai és nemzeti identitás a Kárpát-medence multietnikus térségeiben, turizmus és örökségesítés) történeti földrajz (kultúrtáj, tájhasználat a Kárpátokban és Gyimesben, antropogén geomorfológia)etnikai földrajz, vallásföldrajz