Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2013

Berecz Dóra Anna
„Se kutyám se macskám minek hagynám abba?”
Egy huszonéves baráti társaság „binge drinking” alkoholfogyasztási szokásai
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
BA 2013

Birgenstok Vanda
Deviáns szubkulturális elemek re- integrációs folyamatának vizsgálata szociokulturális tényezők alapján
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2013

Bodnár Bettina
A Forever Living Product International - Miskolc Üzleti társaság vagy egy társadalmi közösség?
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2013

Czecze Anikó
A magyar kultúráról alkotott szeterotípiák szerepe az országban tanuló külföldi diákok gondolkodásában
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: R. Nagy József
BA 2013

Dajka Viktória
Kulturális egészségattitűd
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2013

Dávid Zsuzsa
Lakótelepi fiatalok szabadidő eltöltése
A miskolci Kékvonal Komputer Klubház mint alternatív szabadidő eltöltés
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Dallos Csaba
BA 2013

Falatovics Evelin
„Ha nem akarod meleg fiad, akkor ölj meg”
A homoszexuális gyermek és szülő, avagy önelfogadás és a másik elfogadása
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Borbély Sándor
BA 2013

Gyarmati Réka
Másnak lenni egyedül
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
BA 2013

Jakab Magda
„Jól kijövünk rajta” Közel hozzánk az erdélyi gábor cigányok
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Dobák Judit
BA 2013

Kerék Eszter
Fényérzékeny emlékek Domaházáról
dr. Molnár Balázs fényképkorpuszának vizuális antropológiai vizsgálata
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
BA 2013

Kis István
Az életmód, természeti környezet, környezeti adaptációs modellek, tájhasználat és tájváltozás ökológiai antropológiai és történeti ökölógiai vizsgálata Bódvaszilas településen és a Bódva-völgyében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2013

Kiss Kinga
Párválasztás és családos élet a Krisna hívők körében
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2013

Lóczi Dorottya
A természetgyógyászat szerepe a mai egészségügyben miskolc és debreceni gyógyítók valamint egészségügyi főiskolai hallgatók véleménye alapján
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: R. Nagy József
BA 2013

Maurnyi Csilla
Hová tartozunk? –Angliába migrált magyarok identitás-, kultúra-, és életmódváltása
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
BA 2013

Mihók Melinda
Fessünk együtt! – Közösségfejlesztés Miskolc Avas lakótelepén
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2013

Németh Réka Dóra
Vallás konverzió a miskolci Gyémánt Út buddhista közösségben
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Dallos Csaba
BA 2013

Oroszi Borbála
Egy komplex energetikai innovációs projekt alkalmazott antropológiai dilemmái: Csernely esete
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2013

Palincsár Erika
Közösségépítés a Piricsei Idősek Nappali Ellátója tükrében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Borbély Sándor
BA 2013

Papp Enikő
Munka vagy hivatás
Hajléktalanokkal foglalkozó utcai szociális munkások pályaképe a Miskolci Vöröskeresztnél
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
BA 2013

Papp Gergely
A város képei – Kolozsvár mentális térképezése és etnikus viszonyulásai a városi térhez.
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
BA 2013

Pintér Ágnes
Budapesti perzsa kényszeremigráns közösség akkulturációs változásfolyamatainak antropológiai vizsgálata
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: R. Nagy József
BA 2013

Pusztai Gábor
„Miért nem engedsz be” (film)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens:
BA 2013

Répási Regina Judit
Identitás és közösségkeresés: Egy budapest ortodox zsidó rabbi antropológiai portréja
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2013

Rozgonyi Beáta
Felnőttnek lenni. Három generáció válasza a felnőttéválásra
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Dallos Csaba
BA 2013

Rudolf Anett
Az elvált nők helyzetének bemutatása egy Borsod-Abaúj-Zemplén megyei kisváros és község: Szerencs és Bekecs példáján keresztül
Konzulens: Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2013

Sidó Rudolf
Regionális identitás és modernizációs változások a rendszerváltás hatására Kárpátalja vegyes etnikumú településén
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Kotics József
BA 2013

Siku Pál
Női hajléktalanok életútjának vizsgálata
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
BA 2013

Simárszki Ádám
Gazdálkodási stratégiák egy lokális közösségben Sajópálfalai gazdálkodási szokások a múlt tükrében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2013

Takács Bence
Zymhud (film)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Biczó Gábor
BA 2013

Tóth Alexandra Ilona
„Nem erre képeztek ki” – Szegregált/intergrált oktatás egy hajdúdorogi általános iskolában
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Borbély Sándor
BA 2013

Varju Szandra
Kert a betondzsungelben – Egy budapest közösségi kert antropológiai szempontú vizsgálata 2013-ban.
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Biczó Gábor
BA 2013

Vincze Andrea
…aki képben van, ne esik ki a keretből…” – Antropológiai portré
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
BA 2013

Grósz Anett
Régi, letűnt, újjáéledt és új ünnepek, szokások, hagyományok Gyergyóremetén
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2013

Hajba Gergely
Az alkotói folyamat közelségének szerepe a filmes identitás kialakulásában a filmes szakalkalmazotti rétegben
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2013

Tóth Judit Vanda
A hexametertől a Nemzeti Színházig (film)
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Bán András
K 2013

Balázs Tibor
Pipás Pista az átokházi „asszonyember
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
MA 2013

Bányai Ágnes
Esélyegyenlőtlenség (film)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Biczó Gábor
MA 2013

Berecz Diána
„Mutasd meg magad!”
Vizuális narratívák bemutatása egy kőbányai általános iskola multietnikus diákközösségének részvételi fotográfiai projektje során készült képein keresztül
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Borbély Sándor
MA 2013

Horváth Péter
A néptánc identitásképző szerepe Mikepércs életében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
MA 2013

Kiss Tamás
Varbó településfejlesztési koncepciójának meghatározása
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
MA 2013

Kovács Adrián Péter
FÁTUM (film)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
MA 2013

Molnár Nicole
Frank McCourt önéletrajzának antropológiai elemzése
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
MA 2013

Pálóczi Beáta
A miskolci Avas-Dél lakótelep társadalmi helyzetét befolyásoló halmozottan hátrányos helyzetű tanulók közoktatási helyzete egy mentorprogram szemszögéből
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
MA 2013

Reif Jenifer Krisztina
„Én nem vagyok elkeseredve amiatt, hogy vak vagyok… de rettenetesen hiányzik”
A fogyatékos lét vizsgálata egy életútinterjún keresztül
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
MA 2013

Turós Margaréta
Itthontalanság (film)
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
MA 2013

Zeller Kitti
A női szerepek változása Völcsökön
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
MA 2013