Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2012

Babolcsi Nóra
Humorban nem ismerek tréfát
A DIGÉP zenekar szubkultúrájának kulturális antropológiai vizsgálata az éles társadalomkritikát tartalmazó ipari zene tükrében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
BA 2012

Barczikay Gyula Gergő
A számítógépes programok alkalmazása az antropológiai kutatásokban a genealógiai elemzés vizsgálatán keresztül
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
BA 2012

Broda Bettina
Hogyan látnak ők?
A gyermekek vizuális nyelvét meghatározó tényezők
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
BA 2012

Büki Renáta
A párválasztás társadalmi meghatározói
Esettanulmány egy család női tagjairól
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2012

Csatlós Gabriella Júlia
A mese és hatása
Kutatás 5-10 év közötti kisgyermekes családok körében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Biczó Gábor
BA 2012

Dori Kinga
Az oktatás szerepe a matyó identitás kialakulásában a mezőkövesdi iskolákban és óvodákban
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2012

Farkas Kitti
Első találkozás az oktatás intézményrendszerével
Egy kistelepülés óvodájának társadalmi konfliktusai cigányok lakta településen
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Bán András
BA 2012

Gulyás Tibor
Életvezetési stratégiák artikulációja a csereháti térség szegregált, roma telepein
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
BA 2012

Herczeg István
A romák helyzete az oktatásban oktatáspolitika Magyarországon
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
BA 2012

Kántor Barbara
Nyomornegyed mint turisztikai látványosság
Valóság-reprezentációk és turista motivációk kapcsolata egy indiai nyomornegyedben
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
BA 2012

Kis Emese Anita
Esettanulmány a Herman Ottó Általános Iskola és Munkácsy Mihály Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Közoktatási Esélyegyenlőségi Program tükrében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
BA 2012

Kleiber Katalin
Munka vagy segély
Avagy a balmazújvárosi foglalkoztatási rendszer eredményei a hátrányos helyzetű cigányok körében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Borbély Sándor
BA 2012

Kocsis Dániel
Történelem és emlékezés:Memoár-összehasonlítás a második világháború tükrében
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2012

Máté Veronika
Interetnikus határhelyzetek és konfliktusok
Előítéletesség az egészségügyi szakdolgozók körében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Borbély Sándor
BA 2012

Méhi Borbála
,,A házasság az házasság", avagy két roma-magyar vegyes házasság története
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2012

Mikó Krisztina
Kortárs életmódtípus elemzése
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2012

Nádi Máté
Szárnyakra várva
A Felsővadászi Cigány Nemzetiségi Önkormányzat működése
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Dobák Judit
BA 2012

Orbán Tímea
Hátrányos helyzetű gyerekek iskolai esélyei
A Kincses Sziget Térségi Tanoda Hálózat hatásának vizsgálata
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2012

Pataki József
Paraszti polgárosodás, vagy a parasztforgalom újraértelmezése a szilágysági Völcsök ,,nagygazdáinak" példáján
Konzulens: Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2012

Paulisiecz Éva
Az elveszettfalu-Nagyecsér (filmes!!)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
BA 2012

Plopp Péter
,,Minden erdőben van egy kis szárazság is"
A lokális emlékezet és felejtés narratívái a román-magyar együttélés gyakorlatában
Konzulens: Bán András
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2012

Szakolczai Zsófia
Van valami olyan itt, ami máshol nincsen
Örökség és a turizmus kapcsolata Nagybörzsönyben
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
BA 2012

Szántó Kinga Katalin
Ilka Gábor és világa
Tehát nem váll fölött tíz centivel, hanem váll alatt tíz centivel
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
BA 2012

Szántó Kitti
Itt mi vagyunk többen
Szöveges melléklet a dokumentumfilmhez
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
BA 2012

Szemere Alexandra
,,78:74. Ez már nem játék!"
A mérkőzésben megjelenő játéktartalom viszgálata profi és amatőr női kosárlabdázók körében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
BA 2012

Szvák Anna
Itt-hon, ott-hon
Az Észtországban élő magyarok asszimilációja, kultúra örzése
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2012

Vass Kitti
Egy Pest megyei ökofalu antropológiai vizsgálata
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
BA 2012

Leskó Edina
Múlt és jelen együttélése
Miskolc-Görömböly közösségi életének bemutatása a lokális kulturális élet szerveződésén keresztül
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2012

Németh Adrienn
Vasember (Filmes!!)
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2012

Németh Kinga
Eke - A kárpátaljai Nagybereg református egyházának szakadása
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Borbély Sándor
K 2012

Ördög Anita
Prostituáltnak lenni az utcán
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2012

Új-Tózsa Zsófia
Pedellus program
Cigány szülők az általános iskolában
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2012

Bogdányi Otilia
Női szerepek a miskolci jogásztársadalomban feminista antropológiai megközelítésből
Konzulens: Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
MA 2012

Boruzsné Szatmári Erzsébet
Kibertér és valóság
Az ember, mint érző és gondolkodó gépezet
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
MA 2012

Csöbör Katalin
A vallás és a roma identitás új megfogalmazásai
Az alsózsolcai metodista roma gyülekezet antropológiai vizsgálata
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dallos Csaba
MA 2012

Kovács Kitti
A közösségi élet vizsgálata Völcsökön avagy a hiány funkciójáról
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
MA 2012

Makár Ildikó Zsuzsa
Szilánkos mennyország
A kábítószer-függőség kialakulásáról, a Miskolci Drogambulancia hatékonyságáról ésa felépüllés lehetőségéről
Konzulens: Kotics József
Opponens: Biczó Gábor
MA 2012

Mészáros-Nagy Éva
Női normák és életvezetési gyakorlatok kulturális antropológiai vizsgálata Monón
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Molnár Ágnes
MA 2012

Mészáros-Nagy Éva
Nem szeretnék újra fiatal lenni
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
MA 2012

Pintér Ágnes
A vallás identitás-artikuláló hatása a modernizációs folyamatban egy szilágysági faluban, Monón
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Biczó Gábor
MA 2012

Pintér Ágnes
Csereszenyevirág (Filmes!!)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
MA 2012

Podhradská Lea
Karcsai út
Kisebbségen belüli kisebbség, azaz miként identifikája magát egy szlovákiai roma telepen élő cigány
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
MA 2012

Sáfian Ádám
Nacionalizmus és autonómia a Kárpát-medencében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
MA 2012

Szajkó Erika Anna
Vonzások és választások, érték és mérték a Waldorf pedagógia tükrében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
MA 2012

Szentes Ádám
Akinek hite van, meggyógyul
A gyógyítói identitások, individuális gyógyítási kultúra, és gyógyítói személyiség hét különböző területen működő elhivatott gyógyító esetében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Borbély Sándor
MA 2012

Utassy Éva
Felfelé mobilitás ózdi cigányok helyzetében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
MA 2012