Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2011

Babolcsi Judit
Minden, amiről tudunk és minden, amiről nem, az az Isteni terv maga
Egyéniségkutatás Varga Ildikóval
Konzulens: Kotifcs József
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2011

Bánáti Balázs
Tizenkét keréken
A kamionos életmód vizsgálata a sofőrök szimbolikus tárgyain keresztül
Konzulens: Kotics József
Opponens: R. Nagy József
BA 2011

Bánkuti Dalma
Párválasztási szokások változásfolyamatainak vizsgálata Szamosardón
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Dallos Csaba
BA 2011

Bognár Szilvia
A Pokol tornácától a Mennyország kapujáig
Tudatmódosító szerek és praktikák alkalmazásának gyakorlata a felnőtté válás időszakában, azaz, hogyan lesz a droghasználóból hívő
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2011

Frendrich Renáta
Hiába vagyok tanárnő, akkor is másabb
Egy cigány értelmiségi nő élettörténeti elbeszélésnek narratív antropológiai elemzése
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2011

Hanák Franciska Beáta
A dél-amerikai teleregények jellemzői és hatásuk a beilleszkedési zavarral küzdő fiatalokra
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2011

Hircsu Nóra
Panelház, mint szociokulturális tér
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
BA 2011

Katonová Mónika
Testmódosítás, mint gyűjtőszenvedély
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2011

Kazay Áron
Swing Tóni és a jampecek
Mozi, jazz és kulturális ellenállás a Rákosi-korszakban
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2011

Kecskés Péterné
A migráció kulturális háttere
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
BA 2011

Lipták Attila
Jehova tanúi életmódjának sajátosságai a szigethalmi gyülekezetben
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Borbély Sándor
BA 2011

Mátyás Lilla
Bár nem született fia, mégis van utód, aki a zenei pályán követi őt
A cigány zenészek társadalmi és kulturális szerepeinek változásfolyamata egy kortárs példa alapján
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2011

Molnár Barbara
Elvált nők egy vidéki településen
Konzulens: Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2011

Oroszi Katalin Zsófia
Az én holdam
Az anyává válás és a gyermeknevelés kérdései egy női közösségben
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2011

Péter Judit
Integrációs folyamatok és identitás-építési stratégiák kulturális antropológiai vizsgálata Budapesten élő migránsok körében
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2011

Pogonyi Dávid
Tudásgyár
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
BA 2011

Simon Éva Barbara
Romák az oktatásban
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2011

Szilágyi Péter
Micsoda Ibolya
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
BA 2011

Takács Ádám
Kazincbarcika településszerkezetének és társadalmának kulturális antropológiai vizsgálata
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Molnár Ágnes
BA 2011

Balla Tímea
Azt szoktam mondani, hogy ez a gyár két világháborút úgy átélt, hogy közben üzemelt, és békeidőben fogják és bezárják! Ez egyszerűen röhej!
A szerencsi Cukorgyár bezárásának társadalmi okai és következményei
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Borbély Sándor
K 2011

Benyusz Marcell
Az etinikai határelmosódások bemutatása a nyelvhasználat, a szomszédsági viszonyok és a vegyesházasságok tükrében Monó településen
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2011

Darmstadter Anett
Az iszlám világ és Európa határán - a török fiatalok identitáskeresése a Nyugat és a Kelet kulturális ellentéteinek fényében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2011

Dovák Dávid
A hatalom mint szimbolikai elem megjelenése a Nemzeti Audiovizuális Archívum filmhíradóiban (1946-1948)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
K 2011

Galamb Gábor
A homoszexualitás társadalmi leképeződése homoszexuális szemmel, három miskolci fiatal szemszögéből
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Bán András
K 2011

Győri Péter
A gyimesi tájhasználat és zöld arany a politika árnyékában
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2011

Hadobás Eszter
Pluralitás és modernizmus
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2011

Hernádi Boldizsár
Lokális identitás Monokon
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Borbély Sándor
K 2011

Hörcsik Diána
A csend birodalmának ismerői - Betekintés a siketek vilgába, különös tekintettel a jeltölmácsok munkájára
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Borbély Sándor
K 2011

Kálmán Dóra
Csicsónék egykor és ma
A lányos családok társadalmi megítélése Magyarországon a 19. századtól napjainkig
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Molnár Ágnes
K 2011

Kiss Evelin
Halottkultusz és halálhoz való viszony Tornaszentandráson
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Bán András
K 2011

Korsós Bernadett
Ti szerettek itt kinn, s mi ott benn. Gyimes fejlődésének kérdése a folklórturizmus tükrében
Egy többszörösen ellentmondásokkal terhelt kistérség problémáinak alkalmazott antropológiai megközelítése
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Molnár Ágnes
K 2011

Kozák Tibor Pál
Szívem szikla, agyam véső
Fehér István előadóművész a rendszerváltozás túlélője
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2011

Lakatos Éva
Nemzetiségi identitásváltás a vallás tükrében
Református és ortodox felekezetek együttélési technikái és vallási gyakorlata Monóban
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Borbély Sándor
K 2011

Leskó Angéla
Nők az egyházban
A szikszói görög katolikus nők szerepe és funkciója az egyházi közösségben
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Molnár Ágnes
K 2011

Lőrinczi Éva
Jó úton haladok én
Gyémánt Íút Buddhizmus Miskolcon
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Dallos Csaba
K 2011

Márkus Anna
Egy kis indián lány szárnyakkal
Egzotikum és fénykép
Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 2011

Orosz Judit Zita
Eredetkutatás, hobbi vagy szerepjáték?
Íjászat napjainkban Borsodi Csepűrágók
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Borbély Sándor
K 2011

Sárközi Ágnes
Hisz tündér volt rég az ember?
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
K 2011

Somogyi Péter
A c serkészidentitás változásainak bemutatása egy életinterjú tükrében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Molnár Ágnes
K 2011

Tóth Anett Ágnes
A biotermékeket preferálók elhelyezkedése a fogyasztói társadalomban
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2011

Tóth Nikoletta Valéria
A kiszáradt tengerfenék
Az erdélyi Mezőség vizsgálata Wass Albert Mire a fák megnőnek című regénye alapján
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2011

Urbán Andrea
Az encsi Idősek Ápoló - Gondozó Otthona és Módszertani Intézmény bemutatása
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
K 2011

Végh Eszter
A ragadványnevek rendszere Szuha község életében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2011

Hanga Tímea
Ahol gyémánt hever a kunyhók közt
Alkalmazott antropológiai perspektíva egy fenntartható fejlődést célzó turisztikai projekt esetében Sierra.Leone-ban
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
MA 2011

Juhász Péter
A kulturális idegen mozgóképes és írott reprezentációjának problémái a közvetett idegentapasztalat tükrében
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Borbély Sándor
MA 2011

Juhászné Jakab Erika Krisztina
Laponkénti olvasatok
Napilap-választási gyakorlatok antropológiai értelmezése interdiszciplináris megalapozással
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
MA 2011

Réti Györgyné
Az Iszlám, mint életforma és kultúra Magyarországon
Magyar Nők az Iszlámban
Konzulens: Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
MA 2011