Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2010

Bánhalmi Lilla
Nekem újra meg kellene születnem, hogy másképp éljem az életemet
Élettörténeti fordulópontok narratív szempontú elemzése
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Biczó Gábor
BA 2010

Békefalvi Andrea
Sváb hagyományok és identitásszimbólumok Mérk-Vállajon
Magyarként is svábok vagyunk
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
BA 2010

Bódi Viktória
A halott város mítosza
A nagykanizsai városi temető urnafal és kriptasor parcellájának összevetése az elhunytak és a tulajdonosok lakhatási viszonyaival
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Biczó Gábor
BA 2010

Bognár Csaba Ádám
A Misszionáriusok
A szombathelyi Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza imaterep antropológiai kutatása
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2010

Csöbör Katalin
Roma-magyar együttélés egy észak-kelet-magyarországi kisvárosban
Az előítéletek és a szegregáció formái, és a vallás, mint lehetséges kitörési pont
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2010

Dobó Attila István
A börtönártalmak - a börtönbeli informális struktúra, a rabtársadalom vizsgálata
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
BA 2010

Dobos Adrienn
Romák helyzete a rendszerváltás után
A kisebbségi önkormányzatok működése Ózdon és környékén
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2010

Dózsa Györgyné
Egy nép nemcsak a nyelvében, lelkében is él
Interetnikus együttélések Gicén
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
BA 2010

Fekete Dániel
Az önmeghatározás dilemmái a magyarországi bunyevácok között
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
BA 2010

Forgács Anna Katalin
Jobb láb a bal cipőben
A státuszt nyert bevándorlók integrációs folyamatainak bemutatása
Konzulens: Kotics József
Opponens: Osgyáni Gábor
BA 2010

Karádi Klára
Pszichoszociális fejlődés sajátosságai cigánytelepen élő roma nőknél
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Osgyáni Gábor
BA 2010

Kmecz Kitti
Az ózdi Hétes telep egészségügyi helyzete
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: R. Nagy József
BA 2010

Kovács Kitti
Nemi szerepek a wicca vallásban
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Borbély Sándor
BA 2010

Meskó Kinga
Mitől öko az ökofalu?
Az ökofalu modell bemutatása egy magyarországi ökofalu Gyűrűfű példáján
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Osgyáni Gábor
BA 2010

Orbán Tímea
Motivációs különbségek a Sajókazai Általános Iskola és a Dr. Ámbédkár Gimnázium cigány tanulói között
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2010

Palóczi Beáta
Munkaerő piaci változások hatása a perecesi munkáskolónia kulturális életére
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2010

Pálovics Eszter
Mérnöknők a társasdalomban
Esettanulmány a Miskolci Egyetemen végzett műszaki diplomával rendelkező nők helyzetéről
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
BA 2010

Petrohai Ágnes
A DZSAJ BHÍM közösség hatása a Sajókazai romákra
A Dzsaj Bhim Közösség Sajókazai "Segítő Kéz" és "Hátrányos Helyzetű családokért" Asszonygyülekezet példáján keresztül
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2010

Schumicky Lilla
Human security challenges of preventing children to be engaged in fighting in Somalia
Analysis of international instruments of preventing the worst form of child labour in Somalia and a review of the present situation of the Somali youths
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
BA 2010

Simon Ágnes
Szeret, nem szeret?
Párválasztási stratégiák vizsgálata egy hajléktalanszálló lakosai körében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2010

Szendrey Márta
Elidegenedés és illúziók
Fedezet nélküli jelképek a távol-keleti lakberendezési gyakorlatban
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
BA 2010

Szentes Ádám
Leslie Alvin White antropológiája
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Borbély Sándor
BA 2010

Ujhelyi Anna
Magyar-román együttélés vizsgálata globális-lokális ellenhatások tükrében a romániai Bősházán
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens:
BA 2010

Urbán Anett
A modernitás hatása a sintó vallásgyakorlásra
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
BA 2010

Weisz Gabriella
Az 1945 évi sváb kitelepítések
A kitelepítések hatásai egy Pest- és egy Nógrád megyei településen
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
BA 2010

Zöhls Anikó Nóra
Bogács Téged vár!
A turizmus mint tér-, örökség és élményfogyasztás
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
BA 2010

Ágoston Katalin
Női sorsok a vasgyár árnyékából
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
K 2010

Ágoston Márta
Esmeraldák és Analiák közt
A szappannovellák jellemzői és a függőség kialakulásának lépései egy vizsgált kisközösségben
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2010

Barabás Zsuzsanna
Család és vállalkozás párhuzamos működése
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2010

Barna Gábor
Mozi-film videofilm szd.
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Dallos Csaba
K 2010

Bodolai Nikolett
Más-világ
Egy leszbikus közösség kapcsolathálójának feltérképezése
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2010

Bodovics Éva Judit
Koporsómba zárjatok
Temetkezési szokások vizsgálata Szendrőlád magyar anyanyelvű cigány családjai körében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2010

Demeter Eszter
Modern mese és mitológia
Elemzés Tolkien A Gyűrűk Ura című művének jelentőségéről és a Magyar Tolkien Társaság működéséről
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Biczó Gábor
K 2010

Gazsó Dóra Júlia
Egy festő-verselő naiv népi alkotó, művész, falukrónikás Tankó Berta (Mónus) antropológiai portréja
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2010

Gulyás Rita
A büntetés-végrehajtási intézetek által kialakított társas alakzatok vizsgálata a szirmabesenyői Fiatalkorúak Regionális Büntetés-Végrehajtási Intézetében végzett kutatások alapján
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2010

Hrickó András
A közösség fejlődésének lehetőségei Tornaszentandráson
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2010

Jakab Rita
Olyan ez, mint egy tengerpart tenger nélkül
Egy mo-i ökofalu-kezdeményezés és a posztmodernitás kapcsolatának kulturális antropológiai vizsgálata
Konzulens: Borbély Sándor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2010

Kunt Anna
Látni a nem nézhetőt
Vakságok szakralitása, vakságképek hasonlósága és oppozíciói a mitológiai Teiresziasz, a bibliai Saulus (Paulus), Dürrenmatt vak Hercege és a bibliai Sámson nyomán
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2010

Nyitrai Csilla
Önazonosság női szerepben
Egy női generáció identitásváltozásának vizsgálata a szerepkonfliktusok hátterében
Konzulens: Tuczai Rita
Opponens: Bán András
K 2010

Porkoláb László
Vezetővél válás a diósgyőri vasgyárban
Munkáskáderek
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2010

Szabó Erika
Mozgássérültek helyzete és társadalomba való beilleszkedésük
Konzulens: Bán András
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2010

Tóth Gergely
Jelenetek egy borászatból
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Gulyás Gyula
K 2010

Tóth Máté
Napjaink betyárjai: A bőrfejűek?
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2010

Tóth Vivien
Az aktmodellek testképe és személyes identitása
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2010

Veres Edina
Melléklet a Jó lenne 120 évig élni című filmes szakdolgozathoz
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2010

Veres Viktória
Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem
Egy 21. századi költő antropológiai portréja
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2010

Vida Beáta Éva
Nem a pénzért csináljuk
Színházi antropológia, avagy a szabadidő és a munka fogalmai a színészeknél
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2010

Izsák Mária
Fotóhasználat a Magyar Nemzeti Filmarchívum Fotótárában
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Bán András
MA 2010

Kele Csilla
Graft versus Host
Poszttrauma és idegenség egy rákbeteg életében
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Kotics József
MA 2010

Lafkó Márta
Egy a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Gyermekotthon I. sz. Otthon dolgozóinak családi állapota, családi- és társas viszonyaik (a gyermekvédelmi szakellátásban eltöltött munkaviszonyuk tartóssága)
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
MA 2010

Marosi Ágnes
A miskolci görög kisebbség integrációja
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Borbély Sándor
MA 2010

Tóth Judit Gabriella
A bükkszentkereszti szlovákok asszimilációja
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
MA 2010