Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2009

Bánszegi Tóth Erzsébet
Csak játék?
Strukturálatlan szabadidő eltöltés a tanulásban akadályozott kisiskolásoknál
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
BA 2009

Gerebecz Nándor
Mert nem erre szerződtek
Antropológiai tanulmány a látásvesztés okozta kapcsolati változásokról
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2009

Gyökér Róbert
A kulturális emlékezet nyomai egy bükki településen
Konzulens: Bán András
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Hanga Tímea
Torockó, ahol kétszer kel fel a nap
Modernizáció és újrakonstruált hagyományok: A falusi turizmus hatásának vizsgálata egy lokális közösség kulturális gyakorlatában
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Borbély Sándor
BA 2009

Józsa Beáta
Antropológiai szemléletmód a vidékfejlesztésben
A fenntartható fejlődés gyakorlati lehetősége a magyarországi vidéken Gömörszőlős példáján keresztül
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Dobák Judit
BA 2009

Juhász Péter
Pillantás a nézőre
Populáris roma játékfilmekkel kapcsolatos befogadói viszonyulások antropológiai elemzése kisszámú mintán
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
BA 2009

Juhászné Jakab Erika Krisztina
Én állandóan munkaidőben vagyok
Egy kortárs magyar képzőművész munkához való viszonyának vizsgálata a Kádár-kor és a jelen metszetében
Konzulens: Bán András
Opponens: Borbély Sándor
BA 2009

Jurassza Zsófia
A családi fényképgyűjtemények vizuális antropológiai elemzése
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Bán András
BA 2009

Keresztury Ágnes
Én nem is érzem magamat sérültnek
Fogyatékosok munkavállalása az életmód tükrében
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Borbély Sándor
BA 2009

Kézér Renáta
A mese szociális funkciókat megerősítő hatása
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Bán András
BA 2009

Kiss Tamás
Városban élek, csak az árnyékom falusi
avagy Onga Miskolccal való kapcsolatának vizsgálata, a szuburbanizáció és a lokális identitás tükrében, napjainkban
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Borbély Sándor
BA 2009

Kovács Ádám
Identitásreprezentáció cigány közösségekben
Önazonosság és kulturális reprezentáció az esztergomi Töltés utcában
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Kovács Adrián Péter
Gyermekeim - Én magam (filmes szakdolgozat melléklete)
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: R. Nagy József
BA 2009

Kovács Viktória
A II. világháborút megjelenítő autobiográfiák elemzése Holokauszt Magyarországon
Egy emberi akarat és hozzá tíz deka szerencse megteszi a magáét, avagy beszélgetés egy holokauszt túlélővel
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Mándy Lilla
A cigányokról formált kép alakulása egy vidéki településen
Ilki romakép a helyi nem roma közösség szemében
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Mitró Csilla
II. világháborús autobiográfiák elemzése
Visszaemlékezések a holkausztról
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Bán András
BA 2009

Nagy Bernadett
Egy roma család párválasztással és házassággal kapcsolatos (bio)kulturális szocializációjának vizsgálata gyermekrajzokon és interjúkon keresztül
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Bán András
BA 2009

Nagy Éva
Változás
Egyedülálló szülők gyermekeinek életmód változása szüleik szétválása tükrében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Bán András
BA 2009

Oláh Csaba
A zenészcigányok identitása
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Orlóczki Krisztián
Sport-szelet. Egy cigány labdarúgó sporthoz való viszonyának antropológiai megközelítése
Napjainkban a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kesznyétenben
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
BA 2009

Pintér Ágnes
Cseresznyevirággal az integrációért
Barlanglakások felszámolása Szomolyán
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
BA 2009

Rácz Tünde Fatima
Integrációra kényszerítve?
Egy magyarországi menekülttábor antropológiai vizsgálata
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Saxa Beáta
A VIII. kerületi Práter utcai adventista gyülekezet antropológiai elemzése
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Szabó Dalma
Miskolcon élő arab közösség
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Dallos Csaba
BA 2009

Szalontai Ildikó
Elvált nők egy vidéki településen
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2009

Szilágyi Dóra
Ki viseli a nadrágot?
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Szivák Fruzsina
Akkulturációs folyamatok a magyarországi romáknál
Egy Esztergom-kertvárosi oláhcigány család élete
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Török Zsuzsa
BA 2009

Vas Enikő
Cigányság, kommunikáció, munkavállalás. Esettanulmány a többségi és a kisebbségi társadalom tagjai közt húzódó kommunikációs problémák természetéről a Lépj egyet előre II. kormányzati program kapcsán
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Borbély Sándor
BA 2009

Zeller Kitti
Iskolapadban
Cigány gyerekek nehézségei az első osztályban
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Pozsonyi Márta
BA 2009

Csató Adrienn
A 130 km/h-val fejlődő közösség avagy
A közösség és az infrastruktúra-fejlesztés társadalmi kölcsönhatásai egy borsodi községben
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2009

Darai Krisztina
Bényeinek születtem, innen visznek a temetőbe
Közösségkutatás egy BAZ. Megyei településen, Legyesbényén
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2009

Deutsch Vanda
Mindegyik kizárólagosságot akarnak maguknak..Ám hegycsúcs egy van.
A vallási felekezetek együttélése az észak-szilágysági Monóban
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Dobák Judit
K 2009

Firtelmeiszter Beáta
A média befolyásoló hatása a miskolci középiskolások és egyetemisták testképének kialakulásában
Konzulens: Bán András
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2009

Firtkó Tamás
Ma is vállalnám
A Felsőzsolcai Nagycsaládosok Egyesületének bemutatása
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2009

Gajdos István
Roma-magyar együttélési minták
Etnikumok együttélési modellje egy csereháti kisvárosban
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Dobák Judit
K 2009

Gáll Andrea
Megújuló hagyományok
Népéleti szokásokhoz kapcsolódó kézműves tevékenységek Gömörben
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Dallos Csaba
K 2009

Gosztonyi Márton
A halál intézménye
Egy budapesti temetkezési intézmény kulturális antropológiai elemzése avagy a temetkezési szolgáltatás Budapesten
Konzulens: Nagy Károly Zsolt
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Gulyás Nóra
A Katapult Mentorprogram szerepe a hátrányos helyzet leküzdésében
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2009

György Emese
Az ellentétek násza és a teljesség vágya a Magyar népmesékben
A Magyar népmesék szimbolikus nyelvezete és pszichológiája
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2009

Jónás Ádám
Wifi-falu program Selyeben
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Komjáti Bernadett
Végtelen Táltosút
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2009

Kovács Ágnes
A leader+ program megvalósulása a Felső-Bódva-völgy Helyi Akciócsoport területén
Konzulens: Osgyáni Gábor
Opponens: Dobák Judit
K 2009

Köhler Judit
A sajókazai Dr. Ámbédkar iskola kulturális antropológiai vizsgálata
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2009

Körtesi Csongor
Radikális Eklektika
Portréfilm Krausz Tivadarról
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Dallos Csaba
K 2009

Márkus Péter
Diákhagyományok követése a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Karán
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2009

Marosy Júlia
Csak a magam lépteit hallom
Az idegenség problémájának vizsgálata két útleírás alapján
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2009

Matyi Attila
Futballhuliganizmus - kommunikáció szurkolótáboron belül
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Nagy Ádám
Közösen a fejlődésért
Közösségfejlesztés Borsod megye négy kistérségében
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Pápai Gergely
Utazás nagyszüleimmel
Konzulens: Tuczai Rita
Opponens: Dallos Csaba
K 2009

Paronai András
Párválasztás a Miskolci Egyetemen
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Salagvári Anita
Egész-ség. Egy mozgássérült nő életmódjának kutatása
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Sinka Mónika
Német a nevem, magyar a szívem
Asszimiláció és kettős identitás 19. Századi német asszimiláns önéletrajzíróknál
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2009

Skala Tamás
Adalékok a csehszlovák - magyar lakosságcsere történetéhez
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Szabó Ágnes Réka
Mohamed útjára léptem
Egy törökországi ortodox muszlim közösség betérő tagjainak identitáselemzése antropológiai módszerekkel a test-tér-idő hármasának függvényében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dallos Csaba
K 2009

Szabó Marianna
Egy elfeledett népcsoport: a mátraalji tótok hagyományai és élete egykor és most
A domoszlói tótok
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2009

Szászi Edina
Beköltözők kontra tősgyökeresek Kartalon
Egy Pest megyei nagyközség lakóinak egymásról és a községről alkotott képe
Konzulens: Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Szemán Karolina
A mangák, animék és Animeconok világa
A japán stílusú képregények és animációk magyarországi fogyasztóinak kulturális antropológiai vizsgálata
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2009

Terhes Orsolya
Szokások újraéledése
Házasságkötési szokások változása a mezőkövesdi matyók életében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
K 2009

Tondora Judit
Neopogányok
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Gulyás Gyula
K 2009

Udvarnoki Tamás
Miskolc belvárosának mentális térképe
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2009