Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2008

Amati Gergely Márton
Az antropologizáló karakter rekonstrukciója Thomas S. Kuhn tudományelméleti fordulatában
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Borbély Sándor
K 2008

Babusa Helga
A táltos fogalom mai megnyilvánulásai
Konzulens: Dr. Dallos Csaba
Opponens: Dr. Biczó Gábor
K 2008

Bodánszky Gábor
Elfogadás és másság
A női és férfi szerepváltás vizsgálata egy macsó társadalomban Pedro Almodovar alkotásain keresztül
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Bán András
K 2008

Borbély Éva
Kényszerszimbiózis
Esettanulmány egy Veszprém megyei aprófalu lokális kapcsolatrendszeréről
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr.Ilyés Zoltán
K 2008

Csordás Tünde
Állandó munkahelyem a családom
Esettanulmány cigány átmeneti nevelőszülőkről
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2008

Fábián Katalin
Luxusbörtön
Munkavállalás luxushajón
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2008

Haraszti Adél
Szent Ferenc Kisnővérei szerezetesközösség
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dr. Biczó Gábor
K 2008

Hegedűs Réka
Világom közepe én vagyok
Vass Tibor közösségszervező tevékenysége Hernádkakon
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2008

Hermann Péter
Telepesnek lenni
Egy élettörténeti szakasz bemutatása mikro- és makrotörténeti szempontrendszer alapján 1950-1953.
Konzulens: Bán András - Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2008

Jabab Nikolett
Van lendület, de csend is
A szimbólumok kutatás Eger városában a rendszerváltás előtti és utáni III. 15-i és X. 23-i ünnepségek tükrében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2008

Libertényi Ágnes Eszter
Előadások gábor cigány módra
A marosvásárhelyi kereskedő gábor cigány reprezentáció performatív megjelenítése az elkülönülő diskurzusok viszonylatában
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2008

Mátéfi Dalma
Miről Apám búsan szólt
A miskolci Esztenás táncház vizsgálata
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2008

Miheller Hajnalka
Zanegger treffen am kiritog
A mosonszolnoki németek kitelepítése az emlékezet tükrében
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: R.Nagy József
K 2008

Molnár Diána
Egy kiállítás képe
Egy múzeum funkcióinak és a polgárság mint társadalmi csoport létezésének kérdésköre
Konzulens: Bán András
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2008

Nikula György Liviusz
Hármas modalitás
Útban a megértéshez. Néhány a társadalom perifériájára szorult ötven feletti hangneme
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2008

Orbán Ágnes
Síppal, dobbal. Egy mai magyar sámán portréja
Konzulens: Bán András
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2008

Pusztai Gergely
Kulturális összeolvadás - Európai Unió
Az összeolvadás kapcsán felmerülő kérdések és válaszok alakulása egy főiskolás kiscsoportban
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2008

Révész Márta
A CPG törtrénete, ahogy ők látják - szubkultúra vagy ellenkultúra?
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R.Nagy József
K 2008

Sebály Bernadett
Vallás a személyes narratívák tükrében
A római katolikus katekumenátus intézményének kulturális antropológiai elemzése
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2008

Siri Angéla
Egy sváb falu múltja és jelene
Az identitástudat és a hagyományőrzés alakulása egy tokaj-hegyaljai sváb településen, Károlyfalván
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: R.Nagy József
K 2008

Szalkó Tímea
Búcsújárás Homrogdon
A búcsú identitásképző- és formáló szerepe Homrogdon
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2008

Szeles Borbála
Tibeti budhizmus Szlovákiában
A Jonang központ és közösség bemutatása
Konzulens: Dr. Dallos Csaba
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2008

Széli Júlia
A zenéből mindig meg lehet élni
Az andoki zenész migráció
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Dr. Ilyés Zoltán
K 2008

Szulyák Erzsébet
Szubkultúra vagy foglalkozás?
Méhészet Nyíradonyban
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2008

Tóth-Pjeczka Csaba
Farkasok törvénye versus Farkasék törvénye
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2008

Vámos Katalin
Kávéházak a századfordulón
Konzulens: Dr. Bán András
Opponens: R.Nagy József
K 2008

Zsámba Orsolya
Az élet ára leszállt
Egy parasztcsalád élete és gazdálkodása naplójuk tükrében a 19-20. Században
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2008