Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2007

Bán Boglárka
Valójában csak az hal meg, aki nem hagy örökséget maga után
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Bárány Tamás
A munkamigráció jelensége a németországi munkaerőpiacon
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2007

Bodolai Péter
Késmánia című videofilm szakdolgozat melléklete
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2007

Boros Angéla
Újból otthon
A retro tárgyi emlékezet kulturális antropológiai vizsgálata
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Bóta József
Fekete varjak röpködnek az éj sötétjében
Zenei szubkultúra és társadalmi ellenkultúra. Avagy black metálosok Balmazújvárosban
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Doszpoly Márta
A romák vizuális megnyilvánulása
A szendrői cigánytelepen élők vizualitásának vizsgálata amatőr fotózási szokásaik és a fotókhoz való viszonyulásuk tanulmányozása által
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
K 2007

Eredics Júlia
Örök vőlegény
A szentendrei szerb diaszpóra identitásának vizsgálata
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Felföldi Zsófia
Az ünnepek szerepe Bükkszentkereszt életében
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Dobák Judit
K 2007

Filep Mária
Egy Budapest - környéki település az új évezred küszöbén
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2007

Fodor Gábor
Az öngyilkosság nyomában

Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2007

Gergelyffy György
Tartozás
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Gulyás Gyula
K 2007

Hajdú Péter
Álomtest - Testálom
Testkép változatok és változások a testépítők körében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2007

Hegyi Péter
A Salgótarjáni acélgyári gyártelep és kolónia társadalmi és térbeli átjárhatósága
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2007

Konczi Fruzsina
Karcag és a kun identitás
Kun öntudat vizsgálat a Gábor Áron Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola diákjai között
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2007

Kürtösi Réka Orsolya
Az Árpád népe
Lokális identitás és interetnikus kapcsolatok Budafok-Felsővárosban
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2007

Lami Krisztina
Egy pszichiátriai otthon, mint egy mesterségesen létrehozott, működő közösség a társadalom tükrében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Ledeczki Petra
Az acélgyári árvák esengenek hozzátok!
Salgótarjáni munkáséletmód a két világháború között segélyakciók tükrében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2007

Marie-Claude Wallot
Fred
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Marschalkó Ildikó
A sorok között. Megyei írottsajtó női munkavállalóinak szerepváltozásai
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2007

Szabó Edit
Sattva. A mindennapi jóga
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2007

Szava Renáta
A televízió forradalma a gyermeknevelésben?
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Bán András
K 2007

Szenttamási István Tamás
Kiürült tér, elveszett idő.
Megfontolások identitásról és kultúráról egy bányabezárás kapcsán
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2007

Szilágyi Levente
A két fő tér
Két városi köztér szimbolikus jelentésének összehasonlító vizsgálata a Kolozsváron fellelhető két fő etnikai csoport tekintetében
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2007

Szűcs Boglárka
Hagyomány szorításában
A női szerep a sályi romák közösségén belül
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2007

Táskai Gergely
Anyák civilben
avagy szülők összefogása önmaguk és hiperaktív gyerekeik javára
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2007

Tóth Imre
Az onánia társadalma
A magyarországi nyilvános szexualitás legális terei
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Dallos Csaba
K 2007

Tóvízi Péter
A közösségi szolidaritás átalakulása Tószegen a tiszai árvizek okozta veszélyhelyzet függvényében
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2007

Zöldné Varga Beáta
Családalapítási beállítódás és elképzelés vizsgálata
A 15 és 35 éves kor közötti fiatalok körében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2007