Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2006

Aczélné Halász Magdolna
A Villa Kallina titka
Egy budai család mikrotörténete
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Apostol Anna
Idegenek a Paradicsomban
Szenegambiai bevándorlók élete egy katalán nagyvárosban, Mataróban
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2006

Baksa Attila
Kívül
Antropológiai esetleírás
Konzulens: H. Szilágyi István
Opponens: Bán András
K 2006

Belkó Lóránt
A közösségi és egyéni létmód kérdéséről
Esettanulmány egy autista tagiskola speciális állapotú fiataljairól
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Benedek Attila
Az opera kulturális epidémiája
Az operának mintműfajnak az átalaukása és átértékelődése a társadalmi viszonyulás és a pacsirta-identitás tükrében
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Bíró Gabriella
Oldás és kötés
Az edelényi Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Diákotthon diákjainak jövőorientációja
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsa
K 2006

Bozó Andrea
Közel és mégis távol
Két medvesaljai falu közötti kapcsolatrendszerek átalakulása a trianoni határ változásainak függvényében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Buczkó Barbara
Mobil világ - mobil gyerekek
A mobiltelefon hatásai a kisiskolások társas kapcsolataira
Konzulens: Bán András Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Budinszki Aranka
Áznak a tanyák
Balkány és tanyavilága
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Bujnóczki Ágnes
Engem a szőlő köt össze a világgal
A hegyaljai borászati hagyományok Szepsy István életrajzán keresztül
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Csapó Márta Borbála
Az öreg fát már nehéz átültetni
Tiszacsécse életveztési stratégiái az Európai Uniós csatlakozás után
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2006

Csók Edit
Jablonca kétnyelvűségének antropológiai vizsgálata
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Czagányné Gadányi Réka Julianna
A coven
A Kelta Wicca Hagyományőrzők Egyházának bemutatása
Konzulens: Borsos Balázs
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Darázs Richárd
Gyerekszemmel
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Kiss Noémi
K 2006

Debreceni Boglárka
Vadócba rózsát oltani
Czinke Ferenc grafikusművész szerepe és szerepváltozásai a kollektív és az individuális emlékezet tükrében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
K 2006

Deutsch Szandra
A homoszexualitás vitái a judizmusban
Férfiúval ne hálj amint hálnak nővel, útálat az
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Dobos Attila
Filozófiai hermeneutikai összefüggések Clifford Geertz interpretatív antropológiájában
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Fábián Tibor
Hit the ROAD, Jack!
Tanulmány a miskolci roadok közösségének antropológiai szempontú vizsgálatáról
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Feczkó Ágnes
Várnak bennünket!
A budapesti Központi Szeminárium kispapnövendékeinek az 1956-os forradalomban való szerepvállalásáról
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Fehérvári Marcell
Rohan a világ
Az időhiány avagy a kapitalista gazdaság időkezelésének patológiája
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsa
K 2006

Fekete Katalin
Ölbe tett késsel
Avagy szudáni nézetek a női körülmetélésről napjainkban
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Germán Zsuzsa
A mandalakészítés, mint életmód- és személyiség alakító tevékenység
Kutatás egy mandalafestőnő életútján át
Konzulens: Dr. Kotics József Rékai Miklós
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2006

Gyenes Fruzsina
Van egy árunk, amit el akarunk adni, ezért szebbnek mutatjuk be
Ökumenikus ifjúsági misszió a nyári fesztiválokon
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Bán András
K 2006

Harnóczné Bíró Erzsébet
Az olajos tót múcsonyiak
Az etnikai identitás újrakonstruálása a múcsonyi ruszin közösségben
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Hlavács Bettina
A mindennapi titkok tudói
A körömi Rózsafüzér-társulat antropológiai vizsgálata
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Horváth Júlia
Széllel szemben
A női mentalitás változása Magyarországon a XX. század második felétől az intermentalitás
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Molnár Ágnes
K 2006

Jánosi Fruzsina Jaqueline
Együttélés vagy elhatárolódás?
Bódvalenke település közösségvizsgálata
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2006

Kapusi Szabolcs
Mutatványosok régen és ma
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Keresztesi Kornélia
Nem kéne este elmenni?
Felmérés a 18-24 éves korosztály szórakozási szokásairól
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2006

Kiss Judit
Minden Egész eltörött!?
Agysérült személyek mentális világának vizsgálata orvosi antropológiai szempontok alapján
Konzulens: Lágler Péter Lázár Imre
Opponens: Bán András
K 2006

Kocsis Gábor András
A science fiction rajongók közösségépítő stratégiáinak elemzése
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Kolozsiné Tamás Eszter
Egy zádori parasztgazdaság antropológiai elemzése
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Koppányi Zsuzsa
A Ferences Kisnővérek Miskolcon
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Kovács Georgina
A kiskanizsai sáskák temetkezési szokásai és hagyományai a XXI. Század tükrében
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Hargittai Emil
K 2006

Krasznai Gabriella
Lovas hagyományőrzés Miskolcon
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Bán András
K 2006

Kunt Balázs
Világtalanok Világa
Vak és látó fiatalok non-verbális kommunikációjának összehasonlító vizsgálata
Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Kurucz Zsuzsanna
A póker nem szerencsejáték!
Hivatásos szerencsejátékosok antropológiai szempontú vizsgálata
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Lauber Melinda
Élet a szociális otthonban
Sátoraljaújhelyi Önkormányzat Egyesített Szociális Intézmény Idősek Otthona tartós bentlakásos intézmény
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Ledeczki Petra
Az acélgyári árvák esengenek hozzátok!
Salgótarjáni munkáséletmód a két világháború között segélyakciók tükrében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Lendvai Tibor
A magyarországi indiánkép alakulása, mai állapota és hatása a hazánkban működő andoki utcazenészek és közönségük közötti diskurzusra
Konzulens: Dobák Judit Borsányi László
Opponens: Bán András
K 2006

Lévy Enikő Szilvia
Járhatatlan utakon
Gondolatok a filmes rögzítés lehetőségeiről egy makua faluban
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Magyar Valéria
Az agresszió megjelenése iskolás gyerekek körében
A televízió és a családi háttér hatásai
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2006

Méhes Judit
Különös, de valami csodálatos diákélet ez a miénk! Csak meg kell érteni
A selmecbányai diákhagyományok fejlődése és alakulása a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és BTK-án
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Mezei Tamás
Egyház és identitásváltás a miskolci fiatalok körében
Miskolci egyetemisták az egyház és identitásválság tükrében
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Minczér Krisztina
Mesélnek a bankjegyek
Nemzetreprezentáció a forinton
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Bán András
K 2006

Mucsi Angéla
Érdekérvényesítés és kommunikáció - a társadalmi tőke működése az edelényi kistérség falvaiban
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
K 2006

Nagy Judit
A roma kisközösségi csoportok társadalmi és kulturális felemelkedésének esélyei Sajóbábonyban
Konzulens: Juhász Orchidea Török Zsuzsa
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Nagy Krisztina (Szakácsné)
Cigány anyák és gyermekeik az egészségügy hálójában
Konzulens: Török Zsuzsan Karlowitz János Tibor
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2006

Nagyistók Éva
A szentesi fóliás zöldségtermelők a változó gazdasági folyamatok tükrében, avagy zsákutcában a fóliás kistermelés
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Németh Ágota
A magyarországi mongolok nem titkos története
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Orosz Judit
A Tanoda Program
Hátrányos helyzetű fiatalok szocializációjának elősegítése
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Palotás Anita
Homrogdi fiatalok identitáskeresése
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Bán András
K 2006

Papp Marianna
Mécsese az örökkévalónak az ember lelke
A visszatérés és a Sábesz kapcsolatának jelentései egy budapesti ortodox zsidó közösségben
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2006

Páris Noémi
Az ünnep tükrében
Egy vallási ünnep elemzése a mexikói Veracruz tartományból
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2006

Pelikán Márk
Akkor most bukom az üdvösséget?
Tanulmány az identitásról és identitásváltásról az iszlám hitre térő magyarok körében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Prihodáné Teszárovics Natália
Árva leszel ott fiam
Szovjetunióból áttelepült nők Miskolcon
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Saleh Negash
Siket identitáspolitikai transzparensek és indirekt reprezentációk játékformák interkulturális kontextusában
Konzulens: Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2006

Sándor Gabriella Dóra
Egy multikulturális ökofalu élete és viszontagságai, nem is olyan távol a civilizációtól
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Bán András
K 2006

Schleisz Anikó
Egyéni és közösségi struktúrákegy idősotthonban
Időskorúak helyzete speciális életkörülmények között, létértelmezés és tevékenység-stratégiák….
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsa
K 2006

Singola Edit
Hospitalizáció és hiedelmek "Zsóry-szigetén
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2006

Stoller Márton
Messze látszik Balla Anti kalapja
A személyiség közösségformáló szerepe egy nyárádmenti falu életében
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Biczó Gábor
K 2006

Szabó Elemér
Attila kincsei című videó szakdolgozat írásos melléklete
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Szakál Georgina
Társadalmi és kulturális narratívák a South Parkban
Konzulens: Török Zsuzsa
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Szentesi Balázs
Falak közt rejlő szabadság
Egy budapesti alternatív gimnázium mikrotársadalmának elemzése a térkezelés, időgazdálkodás és a társas interakciók dimenzióin keresztül
Konzulens: Pető Csilla
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2006

Szentiványi Balázs
Lukácsisták
Egy nagy múltú, zárt, városi fürdő vizsgálata
Konzulens: Bán András
Opponens: Gulyás Gyula
K 2006

Szirony Szabolcs
Kívánságok partján
Egy tengerészközösség idegenség-vizsgálata
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dobák Judit
K 2006

Szolnoki András
Az erkölcsi hisztéria
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2006

Sztankai Krisztián
Azok a bizonyos játékvezetők
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2006

Szűcs Krisztina
Vizuális kommunikáció és a Divat
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dallos Csaba
K 2006

Tari Edit
Tánctábor - turizmus
A gyimesi tánctábor antropológiai vizsgálata
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Török Zsuzsa
K 2006

Thüringer Barbara
Üvegre festett ájtatos képek avagy a román üvegikonok hatása a székiek vizuális kultúrájára, vallási életére
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2006

Tomcsik József
A zene csoportképző és identifikáló hatása
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Varga András
Az Isten nem lészen néked Istened én nem imádom, nem tisztelem, hanem tisztelem az Luzifert és az ő Társait
Csanád és Csongrád vármegyei boszorkányperek elemzése
Konzulens: Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Vékony Lilla
Mindörökké
Egy szerzetesrend életének bemutatása a társadalmi változások tükrében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Zai Dalma
Esztári Szécsi Zoltán nemzetfényképész
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2006

Zics Borbála
Költöző madarak
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsa
K 2006