Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2005

Ángyán Katalin
A joghurt ivó szolid úr avagy Gidó a helyzet magaslatán
Egy székely köznemesi család leszármazottjának portréja Trianon összefüggésében
Konzulens: Bán András
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Balla Beáta
Vallási vegyesházasságok Gagyvendégiben
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2005

Balla Fruzsina
Ragadványnevek vizsgálata Pácin községben
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Illyés Zoltán
K 2005

Bancsik György
Cigány? Naív? Képzőművészet
Oláh Jolán és Balogh Balázs András cigány naív képzőművészek élet- és karriertörténetének rekonstrukciós kísérlete
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Becze Szabolcs
Helyek emlékezete - az emlékezet peremére szorult történelem
A kollektív emlékezet megnyilvánulási formái egy szlovákiai magyar lokális közösségben, Jabloncán (Silická Jablonica)
Konzulens: Ilyés Zoltán -Kotics József
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Bende László
Tállyai borászok
A nagycsalád mint vállalkozási forma
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2005

Borbély Csilla
Magyar nők muszlimmá válása
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Dobák Judit
K 2005

Borkuti Eszter
hittük, mert falu vagyunk a városban
Görömböly helyi társadalmának vizsgálata a lokális identitás és társadalmi kohézió szempontjából
Konzulens: Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Czifra Boglárka
Chattogók
A társadalmi érintkezés mintázatai a kibertérben
Konzulens: Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2005

Deák Zsuzsa Villő
Személyes térképek
Kollégista egyetemista hallgatók mentális térképei a befogadó városról
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2005

Dénes Tünde
Komandói enyészet
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Dóka László
Hajléktalanság, mint szociális teszthalál
A kapcsolati háló változásának folyamata - felmérés szegedi hajléktalanok körében
Konzulens: Lágler Péter -Joó Magdolna
Opponens: Dobák Judit
K 2005

Dósa Attila
Asszimilációs tendenciák a hátszegi szórványmagyarság körében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Éri Márton
Hagyományőrzés Mérában
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Fáy Ádám
A moldvai csángó hangszeres zene folklorizmusa
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Fazekas Nárcisz
Generációs konfliktusok tényezői a modernizálódó Gyimesben
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Flaskó Attila
Hivatásuk a tánc
Konzulens: Pozsonyi Márta -Gulyás Gyula
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Fodor Gabriella
Új törzsiesség - modern primitív mozgalom a nagyvárosban
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
K 2005

Földi Viktória
Erdőkövesd arisztokratái
Lokalitás a kommunikatív emlékezetben
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Galyas Iván
Egy volt tanácselnök megítélése, helye a lokális társadalomban
Az elfogadás, és megtagadás dilemmái
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2005

Garabuczi Roland
Térségfejlesztés a Csereháton
A térség fejlesztési alternatíváinak és a fejlesztésgyakorlatának bemutatása a csereháti kézműves program példáján keresztül
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Germán Zsuzsa
A mandala-szimbólumok és szerepük kisgyermekek személyiségfejlődésében
Konzulens: Pető Csilla
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Hajdú Ildikó
Tarcali borászat: gazdasági strukturálódása és a turizmussal való kapcsolata
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Handó Péter
Alvó konfliktusok mezején
Interkulturális kapcsolatok Sóshartyánban
Konzulens: Bán András
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Hervé-Lóránth Ervin
A homoszexuális kultúra létjogosultsága a művészettörténeti rendszerben
avagy a Miami Gay s Baroque stílus kialakulása
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Hervoly Vanda
Ha bánya nincs, semmi sincs
Identitáskutatás a nyugdíjas szénbányászok körében Szuhakálló-Mucsony-Alberttelep
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Huszár Sándor
Hagyományőrzés és hagyományalkotás a tállyai borászoknál
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2005

Jakubács László
Kiss Béla, a cinkotai asszonyirtó
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Jean Tamás
A káni sváb faluközösség végső felbomlásának okai
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Kapás János Zsolt
A családi borászatok Tokaj-Hegyalján
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Karmanoczki Anikó
A fiatalok vallásossághoz kapcsolódó attitüdje
Konzulens: Dallos Csaba
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Károly Imre
Hát nem nekik dolgozom én, hanem, hogy a családnak jobb legyen
A felsővadászi cigányok gazdasági stratégiái
Konzulens: Dr. Prónai Csaba
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Kerekes Zita
Bulénerek Rudabányán a vasércbányászat tükrében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2005

Keresztesi Kornélia
Nem kéne este elmenni?
Felmérés a 18-24 éves korosztály szórakozási szokásairól
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2005

Keresztúti Ágnes
Magyarországon magyar, Görögországban görög, de néha Mo-on is görög.
A kettős kötés a nyelvhasználat és haza tükrében: egy görög emigráns szórványközösség esete
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Kollmann András
Beadja, viszonylag
A siklóernyős sport antropológiai megközelítése
Konzulens: A. Gergely András
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Kovács Kristóf
Willkommen
Konzulens: Szuhay Péter
Opponens: Gulyás Gyula
K 2005

Kövér Csilla
Mit látsz, Laca?
Alternatív zenei kultúra Magyarországon
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Kristóf Lilla Alida
Három szerzetesnő
Interdiszciplináris kutatás a váci Fehérek temploma altemplomából származó 18-19. Századi leletegyüttes anyagából
Konzulens: Ilyés Zoltán -Pálfi György
Opponens: Bán András
K 2005

Lassú István
Egy találkozó margójára
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Máró Csaba
Egy férfi két anyával
Eltitkolt érzések, ki nem mondott gondolatok
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Mayer Péter
Fegyvert, s vitézt éneklek
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Mester Zsuzsanna
Behatolok a képekbe, és megérintem az embereket, akikre emlékszem…
Családi fényképek vizuális antropológiai elemzése
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
K 2005

Mészáros Barbara Nóra
Egri hadköteles férfiak drogfogyasztásának antropológiai vetülete
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Dobák Judit
K 2005

Mészáros Márta
Rekviem a családért?
Családtípusok változásai az 1940-es évektől napjainkig egy rurális közösségben
Konzulens: Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Pallag Szilvia
Kánnak volt a legnagyobb határa
Egy lokális sváb közösség müködésének társadalmi tényezői Baranya megyében a 19-20. Században
Konzulens: Kotics József
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Pap Réka
Bharata Natyam Magyarországon
Identitáskeresés és klasszikus indiai tánc meghonosítása egy budapesti közösség életében
Konzulens: Bán András
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Papp László
Mert a léleknek logosza van, amely önmagától növekszik
A bibliai emberkép vizsgálata a Szentírás antropológiai szemléletének tükrében
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2005

Pataki Andrea
A társadalmi mobilitás és a migráció jelenléte és hatása Tokaj-Hegyalján
Abaújszántó és Tállya
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Perjési György
Egy idegenlégiós életútja
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Pillár Éva
Itt nincsenek meszticek, mi mindannyian nahuák vagyunk
A nahua identitás és az életforduló rítusai
Konzulens: Szeljak György -Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2005

Pusztai István
Thrillion Kincsei
Egy virtuális világ antropológiai vizsgálata
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Rónai Gábor
Az (ismerős) idegen
Nyelvi vizsgálódás kassai kétnyelvűek háromszögében
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2005

Rozgonyi Ágnes
Európa mértani közepén
A borászati turizmus jelenségének és hatásainak vizsgálata Tállyán
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Bán András
K 2005

Salamon Szilvia
Sale! Sale! Sale!
Esettanulmányok fiatal miskolci nők londoni au-pair tevékenységét követő önreprezentáció-módosulásairól
Konzulens: Bán András
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Schreck Csilla
Társadalmi érintkezési minták a XIX. Századi Jablonca református közösségében
Konzulens: Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Simon Zoltán
Azok rományok
Vallási és etnikus identitás egy középső-nyárádmenti (egykori) görög katolikus községben
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2005

Soós Ádám Levente
A paraszti társadalom a modernitás diskurzusában
Két kísérlet Karl Marx és Jürgen Habermas társadalomelméletének adaptálásával
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2005

Sramkó Réka
Görög kereskedő-kompánia Miskolcon
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Szabó Zoltán
A bükkszentkereszti mészégetők a változó gazdasági körülmények tükrében
Konzulens: Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2005

Szanyi Gyöngyi
Az Isten csak németül ért
A magyarpolányi sváb közösség életstratégiái a kitelepítés után
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Szegedy Erika
Visszatérés. A vallási élet és a hagyományok felélesztése
mint új meghatározási lehetőség a zsidó származésú közép- és fiatal korosztály tagjai számára
Konzulens: Kotics József -Sommer László
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2005

Szilágyi Eszter
Az emlékezet szerepe a családban
Konzulens: Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2005

Szűts István Gergely
Határképek
A 20. Századi határváltások szerepe két kárpát-medencei közösség kapcsolatrendszerében
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Telkes Tímea
Ötvös szomorúság
A magyarországi ékszerszakma kaszt jellegű rétegződése
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
K 2005

Vidákovits Tibor
Alexandra Pavlovna Romanova nagyhercegnő újratemetése
Magyarország két kultúra határán
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Bán András
K 2005

Víg Anita
Japán harcművészet Nyugaton
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dallos Csaba
K 2005

Vörös Júlia
Tárgyak mentése más néven
A külföldi lomtalanításokról Magyarországra kerülő tárgyakhoz fűződő kereskedői és fogyasztási gesztusok vizsgálata
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2005