Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2004

Bérdi Gabriella
A nemzeti identitástudat változása a györkönyi német nemzeti kisebbség körében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2004

Bodolóczki Éva Judit
Múcsonyi ruszinság revitalizációs törekvései
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Csíkvári Judit
Pomáz és Pest közt
Magyar munkavállalók Olaszországban
Konzulens: Lágler Péter - Sík Endre
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Czupper Gabriella
A graffitiművészet, mint életmód- és közösségformáló tevékenység
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Bán András
K 2004

Dakos Andea
A színházban az a szép, hogy nem lehet félreérteni
A kassai Thália Színház antropológiai vizsgálata
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Gulyás
K 2004

Daragó Diána
Thai nők Budapesten
Thai munkavállalói migránsok életmódjának vizsgálata
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Dénes Zoltán
Multiképek - avagy a multinacionális cégekkel kapcsolatos képzetek kutatása
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Bán András
K 2004

Dienes Bernadett
A munka becsülete
A munka értékének és értékelésének összefüggései egy észak-magyarországi bányászkolónián
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Endrődiné Érdy Magdolna
Tárgyak üzenete
Generációk, élmények, tradiciók, kulturális minták megjelenése az óbudai Városi Házak lakásainak tárgyain keresztül
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Erdélyi Judit
A családfakutatás - hobbi és üzlet
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dallos Csaba
K 2004

Falucskai Lóránt
Változások napjaink vásározási szokásaiban
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Bán András
K 2004

Farkas Györgyné
A tér, a csoport és a kultúra
A budavári identitás formálódásának vizsgálata összefüggésben a történelmi környezettel
Konzulens: Dr. Kotics József - A. Gergely A.
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Feketéné Budai Orsolya
Esélykiegyenlítés egy alternatív iskolai modellben
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2004

Földi Ákos
Verbális képek a miskolci zsidóság életéből
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Gácsi Márta
A svédasztal társasága
A Hámori Waldorf Iskola kapcsolati hálója
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Galyas Annamária
A roma képzőművészet vizsgálata
Érzelmi alapokon nyugvó, önkifejező művészet az enyém. Horváth János művész
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Bán András
K 2004

Gát Balázs
A vérben van
Értelmező leírás az antropológiai jellegű dokumentumfilmhez
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Gergely Viktória
Szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorú bűnelkövetők nevelése és reszocializációja a Büntetés-végrehajtási Intézeten belül
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Gondos Gábor
Zöld és vallásos értékrendek kölcsönhatásai, zöld értékhivatkozások Magyarországon
Konzulens: Bán András - Lágler Péter
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Göndri-Nagy Tamás
Egy túlélni, fejlődni képes település: Damak
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Gyuris Gábor
De majd jövőbe bevetjük!
Az azonos című videofilm-szakdolgozat írásos melléklete
Konzulens: Biczó Gábor - Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Hari Noémi
Tekei roma nők a társadalmi változások tükrében
Konzulens: Bódi László
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Hartman Katalin
Sínai-félszigeti mozaik
Nemzetek együttműködése egy békefenntartó misszióban
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Holló Henriett
Mátrafüred palóc hagyományőrzésének múltja és jelen, avagy egy közösség újjáéledése
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Horváth Réka
Sorok között
Levelezés és visszaemlékezés egy földbirtokos hagyatékából
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Gulyás Gyula
K 2004

Igaz Györgyi Noémi
Paraszti mentalitás-változások vizsgálata egy dél-alföldi faluban
Modernizációs folyamatok, különös tekintettel a fokhagymatermesztésre
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Jáborcsik Ágnes Anita
Gyermekvállalás a nagyvárosi roma nők körében
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Juhász Orchidea
Lépésről lépésre
A közoktatás és a pedagógusképzés reformjának igénye a roma gyermekek iskolai sikereiért
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2004

Kiss Csaba József
A Miskolcon élő görög közösség
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Kiss Ivett
Szellemfalu a múlt ösvényein
Identitásépítés a Sajószentpéteren élő, derenki eredetű lengyelség körében
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Koncz Ákos
Nem magyarok, nem románok,nem cigányok?
A gáborcigányok identitástudatáról
Konzulens: Szuhay Péter
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Korály Katalin
A televízió napirend alakító funkciója
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Körtesi Gyopár Tekla
A világ egyetlen kisebbségi operaháza
A Kolozsvári Magyar Opera és szerepe Erdély magyarságának megmaradásában
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Lampert Mária
Instruction by Experience
Konzulens: Dobák Judit - R. Nagy József
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Legendi Judit
Gyökerek
Bronislaw Kasper Malinowski útja 1922-ig
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2004

Majoros Ágnes
Ritusok vizsgálata a védikus kultúrában
Az anaprasana és a csudakaranam rítusok interpretációja
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dallos Csaba
K 2004

Majorszki András
Református egyházfegyelmezés a tokaj-hegyaljai Ondon a XVI-XIX. Században
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Meilinger Zita
mendergős atta hogy engemet olly rosznak tartanak
A nő erkölcse a XIX. Századi református egyházfegyelmezési perek tükrében, Tokaj-Hegyalján
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Molnár Eszter
Zsidó karácsony, avagy zsidó-családok karácsonyi szokásainak és identitásának vizsgálata
Konzulens: Biczó Gábor - Rékai Miklós
Opponens: Török Zsuzsanna
K 2004

Nagy Edina
A falusi vendéglátás gyakorlata Aggteleken
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Nagy Károly Zsolt
Homrogd vizuális atlasza
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Nagy Katalin
Emlékmű állítás Karcagon
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Nagy Sándorné
Online oktatás - kísérleti jelleggel
A jövőről csak azt tudjuk biztosan, hogy más lesz, mint amilyennek elképzeljük.
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2004

Nagy Zsófia
Bolgár kisebbség Miskolcon
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Dobák Judit
K 2004

Nagy Zsuzsanna
Ferencesek a kolóniában
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Palácsikné Nagy Krisztina
A turizmus társadalmi - kulturális hatásainak vizsgálata Bükkszentkereszten
Az egyéni gazdasági stratégiák átalakulása
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Racskó Róbert
Az Enyhülés című videofilmes szakdolgozatot kiegészítő tanulmány
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2004

Riczkó Attila
Gyökértelenség
Életmódváltozások hatásainak vizsgálata Somogydöröcskén 1945 után és az azt követő korai szocializmus időszakában
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Bán András
K 2004

Samu István
Kis-moszkvai útonlévők
A gútai oláhcigányok integrációja a helyi társadalomba
Konzulens: Bódi László
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Schreiber Ágnes
Folyamatok. A lakáshasználat változásai Sajógalgócon
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
K 2004

Sebő Béla
Tállya 1255 - 2004
Tállya település borászainak identitásbeli kettőssége és annak hatása a településfejlesztésre
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Simon Veronika
Kinek az, minek az
Egy somogyi aprófalu mentalitástörténete 1920-tól 2004-ig
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Solymosi Éva Judit
A pocsaji cigányok munkaerő-piaci helyzete a rendszerváltás után és napjainkban
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Szafkó Mónika
A kiálló szög beveretik!
A női szerepek sajátosságai Osakában, néhány magyar nő szemével
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Szigeti Mónika
Titkos tanok. A jóslás, mint spirituális jelenség Szegeden
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2004

Szilágyi Eszter
Gyimes kevésbé devalvált vidék
A gyimesi turizmus antropológiai megközelítése
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Szőke Alexandra
A lokális identitás alakulása egy Somogy megyei aprófaluban a migráció tükrében
Konzulens: Molnár Ágnes - Török Zsuzsanna
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004

Szünder Nóra
Beültettem kiskertemet
Gyermekjátékok Kiskanizsán
Konzulens: Molnár Ágnes - Kedves Tamás
Opponens: Biczó Gábor
K 2004

Timkó Zsuzsanna
Ars Moriendi - A meghalás művészete
Gyógyíthatatlan, végstádiumú betegek túlélési stratégiái az Erzsébet Hospice három esete alapján
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Bán András
K 2004

Tóth Annamária
Egy olasz kegyhely fogadalmi képeinek elemzése
Konzulens: Dr. Petneki Áron
Opponens: Bán András
K 2004

Tóth Péter
Törekvők. A tiszta tudat felé
Két meditációs csoport vizsgálata Nyíregyházán
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2004

Tóth-Szántai József
Hét vármegye ismerte dolgait
Egy család története és legendája
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Molnár Ágnes
K 2004

Tóthné Kovács Marianna
A miskolci bolgár kisebbség intézményépítésének folyamata
Konzulens: Dobák Judit
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2004