Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2003

Andó Ildikó
Női szerepek a családon belül Gagyvendégiben
Az 1950-es évektől napjainkig
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2003

Avedikián Viktória
Szívem szerint magyar vagyok, lelkem szerint örmény
Örmény identitásvizsgálat Magyarországon
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2003

Balázs Nikoletta
Ilyen lagzi nincs sehun a környéken!
Értékrend és mentalitás változás a besenyőtelki lakodalmas szokásokban
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Bánfalvi Ákos
Média mindenek felett
A média kultúraformáló hatása két miskolci médium példáján keresztül bemutatva
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens:
K 2003

Battyányi Andrea
A tanyasi élet kőbokorban
Konzulens: Dr. Páczelt Istvánné
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Beczásy Zoltán
Magyarországi migráció a státustörvény tükrében

Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2003

Berecz Ágnes
Útkeresés Tolcsván
Egy hegyaljai település lehetőségei és korlátai
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Bíró Zoltán
Szándék és valóság
Identitásvizsgálat egy sóvidéki kisfaluban
Konzulens: Dr. Biczó Gábor -Török Zsuzsanna
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2003

Blahó Györgyi
A Somlói Történelmi Borvidék társadalmi-szervezeti-intézményi viszonyainak antropológiai elemzése
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Bressel Dezső
Székelycsomó - székely ipari alpinisták az antropológia tükrében

Konzulens: Lágler Péter
Opponens:
K 2003

Cseh Fruzsina
Apáról fiúra, mesterről tanítványra
A hagyomány és a haladó hagyomány megjelenése a népi iparművészetben a derecskei kézművesek példáján
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2003

Dvorszki Csaba
Szénfalak - tanulmány a Rudolftelepen élő munkásközösség életmódjának és kollektív identitásának összefüggéseiről, változásairól

Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Dobák Judit
K 2003

Fejes Nikolett
Néhány négyzetméteren fogvatartott idő
Szabadságvesztésre ítélt fiatal felnőtt korú (18-25 év) férfiak életének szociálantropológiai- és pszichológiai aspektusú vizsgálata két büntetés-végrehajtási intézményben végzett kutatás alapján
Konzulens: Dr. Pethő Csilla
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2003

Fekete Róbert
Virtuális határvidék
A kiberkultúráról alkotott elképzelések és a kibertér felületének vizsgálati lehetőségei
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Frida Balázs
K 2003

Gyenes Tímea
Kettős kötődés
Egy Magyarországon élő vajdasági fiatalok csoportjának vizsgálata
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2003

Harda Andrea
Társadalmi mobilizáció a Hegyközben
A rendszerváltozás következményeinek vizsgálata egy BAZ. Megyei kistérségben
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Frida Balázs
K 2003

Honti Zalán György
Szabadidőtöltés és droghasználat egy baráti csoportban

Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 2003

Horváth Helga
Fák és almák
Szülői minták hagyományozódása, változása és eltűnése egy család három generációjában
Konzulens: Bán András
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Hutai Gábor
Egy királysír sorsa a történelmi és politikai változások tükrében

Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Bán András
K 2003

Ijjas Zita
Gyökerek
Polgári életmód megélése, megtartása és továbbadása egy Budapest XI. kerületében született idős asszony életén keresztül a XX. században.
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2003

Jóború Babett
Exotikus alakok a fővárosban
A távoli kultúrák megítélésének vizsgálata a századforduló közgondolkodásában a néprajzi mutatványok eseményén keresztül
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Frida Balázs
K 2003

Keresztúri Mónika
A munka idejének felfüggesztése
Egy baranyai pincesori társaság ajándékcseréje
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2003

Koseczki Edina
A hőst és a szépet mindig szerettem
Győri Elek naív festő önéletírásának vizsgálata
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2003

Kőszegi Tímea
Fekete keretben
BAZ megye öngyilkossági eseteinek vizsgálata az országos adatok kontextusában
Konzulens: Dr. Pethő Csilla -Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2003

Leukó Ferenc
A vállalat, mint kulturális rendszer
Alkalmazott antropológiai esettanulmány egy magyar nagyvállalatnál végzett terepmunka alapján
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dobák Judit
K 2003

Mogyorósi Aliz
Rites de passage
A választás, mint átmeneti rítus, valamint a választói döntések kulturális mozgatórugói
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Moór Anikó
Az egészséges ház
Ökologikus építészet a mai Magyarországon
Konzulens: Borsos Balázs
Opponens: Dobák Judit
K 2003

Nagy István
Elektrógerek című videófilm szakdolgozat melléklete
Konzulens: A. Gergely András -Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Nagy Judit
A REZ - A Long Island-i Shinnecock Indián Tanulóközpont című filmes szakdolgozat
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Nagy Szilvia
Az aranyszarvas kertje
A lokális identitástudat és a társadalmi kohézió vizsgálata a formális szervezetek szerepén keresztül
Konzulens: Dr. Borsányi László -R. Nagy József
Opponens: Biczó Gábor
K 2003

Orosz Richárd
Mi azt se tudjuk, hogy kik vagyunk! Videofilmes szakdolgozat

Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Osgyáni Gábor
Boldogság vót, mennyország vót!
Magyar világ Gyimesben
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Frida Balázs
K 2003

Petrán Zita
Az Alsó-mecenzéfi mánták identitástudata és alkalmazkodási stratégiái

Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Pistyur Veronika
A szingli lét dilemmái

Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Dr. Pető Csilla
K 2003

Ragány Zoltán
Élet a végeken
Az időskorúak helyzete két miskolci szociális otthonban végzett kutatások tükrében
Konzulens: Frida Balázs
Opponens: Dobák Judit
K 2003

Régi Tamás
A többiek mind a városban laknak
Észak-kenyai nomadizmus a XXI. Században
Konzulens: Dr. Sárkány Mihály
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2003

Ruszkai Nóra
Bahama - egy regéci agglegény portréja című videofilmes szakdolgozat

Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Sáfrány László
A nők helyzete a munkaerőpiacon

Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Sándor Tamás Zoltán
Pete Best és a megismételhetőség mítosza
Egy network marketing életmód közelről
Konzulens: Bán András
Opponens: Molnár Ágnes
K 2003

Sedulyák Violetta
A halál pornográfiája
Az internetes haláloldalak társadalmi megítélése
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Bán András
K 2003

Szabó Ibolya
Örökség, változás, fejlődés
Egy hegyaljai település a jelen változásai tükrében
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Szabó Krisztina
Egy nép diadala
Indiánkérdés és identitástudat
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Frida Balázs
K 2003

Szemerédi Mariann
A nonprofit intézmények szerepe a munkanélküliek képzésében
A Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő és Képző Központ működése
Konzulens: Piróth István
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Szőke Angelika

Fényképkészítési és fényképhasználati szokások egy család életében
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2003

Szűcs Balázs
A jelentések nyomában
Hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Frida Balázs
K 2003

Tóth Ágnes
Egy mongol nő Magyarországon
Az identitás konstrukciója
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dr. Pető Csilla
K 2003

Ungár Nóra
Siket közösség és kultúra
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2003

Várkonyi Tekla
Modern özönvíz avagy mi élteti azt a hitet, hogy a pénz boldogít?

Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dobák Judit
K 2003

Zsindely Gyöngyi
A hospice-szellemű ellátás és a miskolci Erzsébet Hospice Alapítvány önkénteseinek vizsgálata
Konzulens: Török Zsuzsanna
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2003