Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2002

Bakó Szilvia Judit
Szamosújlak
Egy kisközség közösségi és lokális identitásformáló erői
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2002

Barta-Alsó Dalma
Mert fény van minden tárgy fölött
A sajókazai roma lakások tárgyi rendszere
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2002

Bégány Márta
Régi telepek, új telepesek
Sámsonkert arcai az ezredfordulón
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
K 2002

Bócsi Krisztián
Corvin u. 7.
A fotóantropológiai módszer alkalmazása az egyetemi életmódkutatásban
Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 2002

Bressel Géza
Hungarorastaz?
A ratafarianizmus Magyarországon
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: R. Nagy József
K 2002

Csajbók Anita
Rom-ok közt
Egy tiszaújvárosi kukázó cigány család életmódkutatása
Konzulens: Dr. Szilágyi István
Opponens: R. Nagy József
K 2002

Csatlós Judit
Istennek tetsző cselekedetek
A faragás szerepe egy naív művész életében és ennek társadalmi vonatkozásai
Konzulens: Biczó Gábor- Dr. Petneki Áron
Opponens: Bán András
K 2002

Cseh Györgyi
Ortodox képoszlopok Észak-Görögországban
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: R. Nagy József
K 2002

Csonka Lívia
Tetovált rendőrök
Avagy egy tetovált ábra mint a csoportidentitás kifejeződése H. speciális rendőri egységnél
Konzulens: Petneki Áron
Opponens: Bán András
K 2002

Dávid Gergely
csak tiszta forrásból
Szoborállítás rítusa a budapesti Cantata profana millenniumi szobor példáján, módszertani esettanulmány
Konzulens: Bán András
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2002

Dombi Krisztián
Tőke Imre művészi világa
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2002

Farkas Erzsébet
A Magyar Katolikus Rádió kialakulása, működése
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2002

Fata Edina
A faluközösség legyen a megtartó erő
A formális szervezetek vizsgálata a társadalmi kohézió és a lokális identitástudat kialakításában
Konzulens: Dr. Borsányi László
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2002

Fitori Adrienn Janka
Egy helyi egyesület története
A tánckultúra fejlődésének lehetőségei egy konkrét csoport - a Miskolci Ködmön Formációs Táncegyüttes bemutatásán keresztül
Konzulens: Piróth István
Opponens: Bán András
K 2002

Gaál Erika
Modellek az időben
A sámánizmus mai megjelenési formáiról
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 2002

Horváth István
Városképi elemek imázsképző hatásának vizsgálata Miskolcon
Miskolc város 19-20. Századi rendezési tervei és idegenforgalmi törekvései a városképi elemek tükrében, 1867-1945.
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2002

Horváth Mónika
A manga hatása a magyar gyerekekre
Konzulens: R. Nagy József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2002

Kálmán Attila
Deák-tér
Diákokról, diákjogról egy képzés kapcsán
Konzulens: Dr. Trencsényi László
Opponens: Biczó Gábor
K 2002

Kapalló Gergely Gyula
Freestylers
Fiatal értelmiségiek drogfogyasztó szubkultúrája a mai Magyarországon
Konzulens: Dr. Pető Csilla
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2002

Kovács Krisztina
A vidéki nők társadalmi, gazdasági szerepvállalása és lehetőségei
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2002

Kulcsár Anita
A kaláka intézménye és Csincsén megtalálható formái
Konzulens: Dr. Borsányi László
Opponens: Biczó Gábor
K 2002

Kupcsik Helga
Madarat tolláról, embert …. Kultúrájáról?
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: R. Nagy József
K 2002

Lengyel Andor Endre
Homo virtualis
A mesterséges intelligencia antropológiai megközelítése
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Borsos Balázs
K 2002

Mihalkó Viktória
A feketék ábrázolásának változása a gyermek és ifjúsági irodalomban a kezdetektől az 1960-as évekig
Konzulens: Dr. Petneki Áron
Opponens: Biczó Gábor
K 2002

Nagy Balázs
Csövesnek lenni
Társadalmi mozgatórugók és hajléktalan-identitás a hajléktalanná válás folyamatában
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Biczó Gábor
K 2002

Palik Ildikó
Hidak vagyunk az államigazgatás és az ifjúság között
A Regionális Ifjúsági Irodák működése
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Bán András
K 2002

Palotás Erika
Magyarországról 1989 után kiinduló időszakos munkamigráció vizsgálata
Magyarok az amerikai munkaerőpiacon
Konzulens: Sik Endre
Opponens: Bán András
K 2002

Susánszky Anna
Kötődések és kapcsolatok
A veresegyházi Huba utca vizsgálata
Konzulens: Vajda Zsuzsa
Opponens: Bán András
K 2002

Szabó Emese
Lakáspolitika Tiszaújváros tükrében
Konzulens: Mezei István
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2002

Takács Krisztián
Újholocén klímaváltozások és az ember környezet-átalakító szerepe a Kárpát-medencében
Paleoökológiai és környezetrégészeti tanulmány
Konzulens: Dr. Jerem Erzsébet
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2002

Varga Virág
Arisztokrata életmód a mai Budapesten
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: R. Nagy József
K 2002

Vincze Balázs
Falusi turizmus Széken.
Modernizációs hatásvizsgálatok egy erdélyi nagyközségben
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2002