Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2001

Al-Hayder Sawsen
A honvágy vizuális kifejeződései
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Bozó Krisztina
Városi terek - lehetséges világok.
Belényes magyar lakosságának térhasználati stratégiái a századforduló és 1940 közötti időszakban
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2001

Bölöni Orsolya
A szuhai erdőművelő asszonyok
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
K 2001

Csuhai Sándor
Szűk ösvényen, alagúton
Egy észak-magyarországi település helyi társadalma reprodukciójának rendszerelemzése
Konzulens: Piróth István
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2001

Erdei Sándor
Egy újjáéledő település: Szanticska
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 2001

Fodor László
Orvos-szerepek
Háziorvosok integrációs formái Vasváron az időskorúak tükrében
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2001

Frida Balázs
A tisztítótűz és a túlvilág geográfiája
A purgatórium eszmetörténete, a halál antropológiája és a másvilág látványelemei
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2001

Grósz Gabriella
Vade me cum Miskolc
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Illés Adrienn
Morbus Hungaricus (?)
Konzulens: Piróth István
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2001

Illés Péter
Kulturális reprezentáció és paraszti hagyomány
Észrevételek a kulturális antropológia szemszögéből az oszkói szőlőhegy kapcsán
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2001

Ivacs Bertalan
Ragadványnevek Bélapátfalván avagy miként élnek és változnak a közösséggel együtt a ragadványnevek
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2001

Kalas Györgyi
A tradicionális gazdaságok felbomlása és a családszerkezet átalakulása Gyimesközéplokon az 1950-es évektől napjainkig
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
K 2001

Karlaki Orsolya
Ritka minta: Fehér Holló őrs
A hivatalos és megélt úttörőmozgalomról
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Bán András
K 2001

Koch Adrienn
Arisztokraták a szocializmusban
Almásy Orsolya grófnő életútja
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Kormos Éva
Idegenek a faluban
A falusi turizmusról Balatonban
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Ilyés Zoltán
K 2001

Lajosházi Zsuzsanna
Live Vampire. Egy szerepjáték antropológiai elemzése
Konzulens: Molnár Ágnes
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Mátrai Barbara
Szenteleki Gábor
Életút elemzés a narráció szempontjából
Konzulens: Bán András
Opponens: Molnár Ágnes
K 2001

Mészáros Katalin
Ez olyan második otthon
A Felsőzsolcai Családgondozó Központ működése különös tekintettel az idősgondozásra
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2001

Moldován László
Bezáródott kapuk
Életmód egy belső-ferencvárosi bérházban 1956 és 1980 között
Konzulens: Piróth István
Opponens: Molnár Ágnes
K 2001

Nagy Endréné Lovas Andrea
A kékfestés Magyarországon
Konzulens: Bán András
Opponens: Dr. Ilyés Zoltán
K 2001

Pászka Csanád
Homo erectus, homo sapiens, homo cyber, avagy a multiplex személyiségek a magyar hálórészen és a cyberközösségek antropológiai kutathatósága
Konzulens: Piróth István
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Simon Ferenc
Az Ige testé lett és lakozik közöttünk
Hitélet az uszkai szabadkeresztyéneknél
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Ilyés Zoltán
K 2001

Somodi-Hornyák Erika
Védőnő az egészségügyi és szociális munka határán
Konzulens: Dr. Páczelt Istvánné
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2001

Sor Zita
Kereszt - tűzben
A Magyar Katolikus Egyház helyzete 1945-1989.
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Bán András
K 2001

Szili Zoltán
A televízió, és hatása a középiskolásokra
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Bán András
K 2001

Thomázy Tímea
A hagyományőrzés sajátosságai a Sao Paulo-i magyar kolóniában
Konzulens: Dr. Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
K 2001

Tolvaly Orsolya
"Gabi" Egy transzszexuális esettanulmány
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Tóth Hajnalka
Uraságok voltak ők is, csak jobbak
A Bekény uradalomban élők kapcsolatrendszerének vizsgálata az 1920 és 1944 közötti időszakban
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Molnár Ágnes
K 2001

Tóth Zsuzsanna
Így fotóztam
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Bán András
K 2001

Török Adrien
Sajtófotóelemzés az erdélyi Krónika c. napilap kapcsán
Konzulens: Bán András
Opponens: Dr. Ilyés Zoltán
K 2001

Török Zsuzsanna
Határeset - tanulmány egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kistelepülés etnikai viszonyairól és identitásáról
Konzulens: John A. Strong
Opponens: Biczó Gábor
K 2001

Tuczai Rita (Szabó Tiborné)
Műkedvelő mesterek - amatőr tárgykészítők
Konzulens: Gulyás Gyula - Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Ujpálné Filyó Tímea
A kipróbálástól a függőségig
Konzulens: Bán András
Opponens: R. Nagy József
K 2001

Veláczki Orsolya
A XX. századi bányászok élet- és munkakörülményei a nógrádi szénmedencében
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: R. Nagy József
K 2001