Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 2000

Bán Dávid
Térstruktúrák
Egy tér antropológiai vizsgálata
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Biczó Gábor
K 2000

Bogár Lilian
Az egészség-betegség képen keresztül vizsgált hiedelemrendszerek kutatása Miskolc-Avason
Konzulens: Piróth István
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2000

Csapuha Katalin
Az írástudás alkonya
Konzulens:
Opponens: Bán András
K 2000

Dienes-Ohm Dávid
A szexuális fetisizmus
Megközelítésmódjainak, biológiájának, pszichológiájának, illetve társadalmi-, gazdasági- vallási-, vizuális-, művészeti aspektusainak vizsgálata
Konzulens: Dr. Biczó Gábor
Opponens: Pető Csilla
K 2000

Dobák Judit
Mentális térképek a Diósgyőr-vasgyári kolóniában
Konzulens: Pozsonyi Márta
Opponens: Bán András
K 2000

Dzsupin Andrea
Házasodási stratégiák Magyardécsén
A vallás és az endogámia szerepe az etnikai megmaradásban
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2000

Görcsös Gábor
A történelem tankönyvek képei és a nemzeti kultúraépítés
Konzulens: Bán András
Opponens: Gulyás Gyula
K 2000

Horváth Enikő
Istenem milyen nagy család volt
Konzulens:
Opponens: Biczó Gábor
K 2000

Jamrik Levente
Az Arany Rózsakeresztes Rend
Lectorium Rosicrucianum szellemi tradíciói
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Hornok László
K 2000

Kiss Judit
Megvagyok a magam valóságába
A roma identitástudat és a nőiesség kérdése ék-magyarországi cigány csoportoknál
Konzulens: Bódi László
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 2000

Kiss Renáta
A gazdálkodás és mentalitás összefüggései Magyardécsén
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2000

Kiszely Katalin
Szexualitás és életmód
A Miskolci Egyetem kollégiumi elhelyezésben részesülő hallgatóinak szexuális élete
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 2000

Kocsis Péter Csaba
A vasgyárban az fogalom volt
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Csorba Judit
K 2000

Kondorosi Klára
Az öregek önsegélyező tevékenysége a helyi társadalomban, az egyesületi élet keretében
Konzulens: Piróth István
Opponens: Molnár Ágnes
K 2000

Kőszegi Renáta
Lenn az Alföld tengersík vidékin
A Hortobágyi pásztorok kultúrájának helye és funkciója a nemzeti kultúrában és a turizmus kultúrájában
Konzulens: Dr. Fügedi Márta
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2000

Lugosi Petra
Az anyanyelv determináló hatásai egy idegen nyelv elsajátítása során
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Biczó Gábor
K 2000

Mester Attila
Iskolai kudarcok és lemorzsolódás az ócsai általános iskolában
Konzulens: Piróth István
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 2000

Molnár Katalin
Az identitásváltás folyamatának elemzése egy vegyes etnikumú erdélyi településen
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2000

Őszi Andrea
Az identitástudat módosulásai egy észak-erdélyi magyar szórványtelepülésen: Domokoson
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Ilyés Zoltán
K 2000

Pap Ibolya Judit
Nincs a víznek Rakoncája
Bözödújfalu és terei egykori lakói emlékezetében
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Pető Csilla
K 2000

Petró István
Egyéniségek szerepe helyi közösségek vallási életében
Ferencesek Mátraverebély-Szentkúton
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Hornok László
K 2000

Rácz Erika
Börtönártalmak
Konzulens: Takács András
Opponens: Pozsonyi Márta
K 2000

Szilágyi Zoltán Péter
Amerikai Debrecen
A magyar kivándorlók Clevelandben
Konzulens:
Opponens: Bán András
K 2000

Tóth Vilmos
A második parancsolat
Konzulens: Bán András
Opponens: Lágler Péter
K 2000

Tuza Gábor
A helyi társadalom szervező-szolgáltatója: a kofa
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Molnár Ágnes
K 2000

Zana Ágnes
Vegyes házasságok vizsgálata a kevert etnikumú Tekén
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Molnár Ágnes
K 2000

Zólyomi Attila
A halál várószobájában
Avagy bentlakásos szociális intézményekben élő idősek életmódja
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Lágler Péter
K 2000