Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 1999

Bernáth Péter
A jó cigány: Roma karakterek a magyar játékfilmekben
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Gulyás Gyula
K 1999

Bogdán Melinda
Tabló
Egy képfajta használata
Konzulens: Bán András- Dr. Petneki Áron
Opponens: Biczó Gábor
K 1999

Cseke Tímea
A kávéház és alkalmazottai
Konzulens: Dr. Saly Noémi
Opponens: Hornok László
K 1999

Hap Olivia
Egy kicsi szeszt az ember mindig beszerez
Alkoholfogyasztási tendenciák és alkoholkezelési gyakorlat Gyimesközéplokon - antropológiai megközelítésben
Konzulens: Biczó Gábor
Opponens: Lágler Péter
K 1999

Horkai Anita
Screenagerek
A techno-kultúra megjelenési formái a mai Magyarországon
Konzulens: Léder László- Todd J. Tubutis
Opponens: Dr. Boglár Lajos
K 1999

Kassai Endre
Ócsai atlasz - ama
Egy magyarországi település multimédiás antropológiai atlasza
Konzulens: Piróth István
Opponens: Hornok László
K 1999

Kokas Mária Gizella
Etnikai identitás - népviselet - öltözetidentitás
Antropológiai kutatás a ceglédberceli svábok körében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Biczó Gábor
K 1999

Kovács Ildikó
Zenei szubkultúrák egy kisvárosban
Fiatalkori beilleszkedési zavarok a kultúrantropológia vizsgálatában
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 1999

Kovács Katalin
Ribeirao dos Húngaros
Egy dél-brazíliai "magyar" település antropológiájához
Konzulens: Dr. Boglár Lajos
Opponens: Ilyés Zoltán
K 1999

Marsi Attila
Szabadságdilemmák avagy identitás és másság: az egzisztenciák lázadása, egy változó világban
A lokális közösségektől a globalizációig majd vissza
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Szarvas Zsuzsa
K 1999

Murvai Adrienn
A mindennapi vallásgyakorlat és búcsújáró hagyomány elemzése Máriapócson
Konzulens: Dr. Fügedi Márta
Opponens: Dr. Kotics József
K 1999

Nagy Zita
Magyar változat
A valóság-alapú filmkészítés esélyei a hazai antropológiai kutatásban
Konzulens: Biczó Gábor- Gulyás Gyula
Opponens: Csorba Judit
K 1999

Polyák Laura
Kisegyházak a két világháború közötti Magyarországon
az ibrányi "varjak" felekezete
Konzulens:
Opponens: Dr. Kotics József
K 1999

Reusz Gábor
Az ülőbútor rang- és preztízsjelző szerepe Maconkán
Konzulens: Dr. K. Csilléry Klára
Opponens: Lágler Péter
K 1999

Serfőző Andrea
Én is egy vagyok a magyarok közül!
Magyar nemzeti identitás és kultúra a vajdasági magyar fiatalok gondolkodásában
Konzulens: Piróth István
Opponens: Lágler Péter
K 1999

Szávai Márton
A falu képe
Alkotási folyamat és/vagy rehabilitáció egy műemlékvédelmi program tükrében
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Biczó Gábor
K 1999

Szentesi Edina
A Mo-i régibb kőkorkutatás kibontakozása és a miskolci Bükk-vidék kutatása 1891 és 1914. között
A Herman Ottó Múzeum előzményének létrehozása és szerepe a rendszeres Bükk-vidéki barlangkutatások I.éveiben
Konzulens: Dr. Ringer Árpád
Opponens: Dr. Mester Zsolt
K 1999

Szőllősi Péter
Hóban, porban,fűben, sárban
A magyarországi droghelyzet kutatása
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 1999

Szűcs Annamária Szilvia
A holtak házai
avagy a Rákospalotai köztemető üvegkriptái
Konzulens:
Opponens: Bódi László
K 1999

Takács Eszter
A tisztaságfogalom és a tisztálkodási gyakorlat európai történetének kultúrantropológiai vázlata
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Piróth István
K 1999

Tóth Sarolta
Egy családi fényképalbum vizuális antropológiai elemzése
A probléma feltárása és kísérlet az értelmezésre
Konzulens: Bán András
Opponens: Dr. Kotics József
K 1999

Varga Dóra Ivett
Csak a leveleim tartsa meg Édes Anyám hátha az Isten megsegít, hogy emlékezek vissza mikor hol jártam
Konzulens: Piróth István
Opponens: Pozsonyi Márta
K 1999