Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Antropológiai és Filozófiai Tudományok Intézete
KULTURÁLIS
ANTROPOLÓGIA
TANSZÉK
HALLGATÓK
KÉPZÉS
FELVÉTELI
ENGLISH
SZAKDOLGOZATOK

Szakdolgozatok 1998

Bereczki Annamária
A tömegkommunikáció hatása a helyi társadalomra
Konzulens: Piróth István
Opponens: Utry Attila
K 1998

Csertő Ákos
Szociografikus elemek Panyola gazdálkodásának átalakulásában
Konzulens: Piróth István
Opponens: Ilyés Zoltán
K 1998

Czifra Vera
A bodrogkeresztúri zarándolat a zsidó identitás tükrében
Konzulens: Ilyés Zoltán
Opponens: Páczelt Istvánné
K 1998

Danó Orsolya
Selmecbánya vizuális önreprezentációja a századfordulón
Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 1998

Fazekasné Papp Éva
A Fehérlófia című népmese jelképvilágának gyökerei
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Piróth István
K 1998

Hegedűs Béla
A törvényen kívüli erőszakszervezetek keletkezése és kultúrája
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 1998

Hegyi Zsuzsanna
AIDS és marginalitás
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Pozsonyi Márta
K 1998

Iványi Jozefa
Graffiti
A new yorki falfestés típusa Magyarországon való megjelenése és hatásai
Konzulens: Bán András
Opponens: Borsos Balázs
K 1998

Kara Szilvia
Magyarországon élő kínai kolónia társadalmi helyzete
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Biczó Gábor
K 1998

Kecskés Anita
Meggyőződésedet nem hordhatod másnak a zsebében!
Bulányi és Bokor mozgalom
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Léder László
K 1998

Kemény Aranka
A képes levelezőlap a századforduló vizuális kultúrájában
Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 1998

Kovács Emese Éva
Automobilitás
A gépjárműválasztás motívumai Texas egy kisvárosi közösségében
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Piróth István
K 1998

Kovács Mária Krisztina
A csoda vele jár
A Reiki néven összefoglalt spirituális tanok és követői
Konzulens: Lágler Péter
Opponens: Pozsonyi Márta
K 1998

Madarász Györgyi
A művészetantropológia kérdései
Konzulens: Bán András
Opponens: Biczó Gábor
K 1998

Mézám Katalin
Agykontrollos vállalkozók
Egy New Age módszer szerepe az egyén életpálya-változásaiban Magyarországon
Konzulens: Piróth István
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 1998

Patócs Gabriella
Kérdezőbiztosok: avagy egy új típusú munkahely vizsgálata a végrehajtandó feladat, valamint az emberek közti kapcsolat- és viszonyrendszer szempontjából
Konzulens: Dr. Kotics József
Opponens: Dr. Páczelt Istvánné
K 1998

R. Nagy József
A Kolónia krónikásai
Konzulens: Gulyás Gyula
Opponens: Borsos Balázs
K 1998

Spitzmüller Zita
Aldebrőről az Újvilágba
Egy kanadai magyar család privát fotótárának vizuális antropológiai elemzése
Konzulens: Dr. Fejős Zoltán
Opponens: Ilyés Zoltán
K 1998